Jesus sa till kvinnan: "Din tro har hjälpt dig. Gå i frid." /Lukasevangeliet 7:50

Jesus satte kvinnan fri