Kvinnor i Gamla Testamentet
Kvinnor i Gamla Testamentet

Modiga svärdottern Rut: ”Jag lämnade allt”

Två böcker i Bibeln har namn efter kvinnor, Ester och Rut. Båda böckerna beskriver äktenskap mellan en jude och en…

Kvinnor i Gamla Testamentet

Risktagaren Rebecka: ”Gift vid första ögonkastet”

Rebecka var en stark kvinna som gick sina egna vägar. Bibeln beskriver henne som empatisk, modig, vacker och självständig. Hon…

Kvinnor i Gamla Testamentet

Värdshusvärdinnan Rahab: ”Jag blev känd som hora”

Huruvida Rahab enbart erbjöd mat och logi, eller även sexuella tjänster är svårt att reda ut. Det beror på vilken…

Jesus sa till kvinnan: "Din tro har hjälpt dig. Gå i frid." /Lukasevangeliet 7:50

Jesus satte kvinnan fri