En av de mer sorgliga berättelserna om kvinnor i Bibeln, handlar om Lea. Att inte anses vacker och inte vara älskad av sin man, var vid denna tid inte en bra position att befinna sig i.  Som tur är slutar berättelsen inte där. Vi får stor inblick i Leas känsloliv, utifrån hur hon namnger sina söner, och vid fjärde sonen vänder det. Han får namnet Juda, som betyder prisa och tacka. Lea säger här ”Nu vill jag prisa och tacka Herren”. Hennes sorg hade vänts i glädje, och utifrån detta förstår vi att hon nu äntligen känner sig älskad. När hennes man Jakob närmar sig döden, ber han att om få bli begraven bredvid Lea – inte Rakel*. Kanske är detta det slutgiltiga tecknet på Jakobs kärlek?

Efter Juda får Lea ytterligare två söner, Isaskar and Sebulon. Namnen hon ger dem betyder belöning och ära. Leas första tre söner återspeglar hennes förtvivlade böner om att bli hörd och upprättad av Gud, mitt i sitt kärlekslösa äktenskap. Kanske du som läser detta, befinner dig i en liknande situation som Lea? Om så är fallet kanske Leas levnadshistoria kan inge hopp.

Lea fick en dålig start på sitt äktenskap…

En dag sa Laban till Jakob: ”Även om du är min släkting, ska du inte arbeta för mig utan betalning. Hur mycket vill du ha?”

Laban hade två döttrar, Lea, som den äldre hette, och hennes yngre syster Rakel. Lea hade ögon som var utan glans, men Rakel var välväxt och skön. Jakob älskade Rakel. Därför sa han: ”Om du ger mig din yngsta dotter Rakel till hustru, så ska jag arbeta för dig i sju år.” Laban svarade: ”Jag ger henne hellre till dig än till någon annan. Stanna du här.”

Alltså arbetade Jakob de följande sju åren för att få Rakel. Tiden kändes lika kort som några dagar, för han älskade henne så. Sedan sa Jakob till Laban: ”Ge mig nu min hustru, min tid har ju gått, så att jag kan förenas med henne.”

Då inbjöd Laban alla i trakten till en fest. På kvällen tog Laban sin dotter Lea och gav henne till Jakob, och han låg med henne. Laban gav Lea en av sina slavinnor som hette Silpa. På morgonen upptäckte Jakob att det var Lea. ”Vad är det du har gjort?” sa Jakob. ”Jag arbetade sju år för Rakel! Varför har du bedragit mig så här?”  ”Det är inte vår sed att gifta bort den yngre dottern före den äldre”, svarade Laban. ”Fira nu denna bröllopsvecka, så kan du få Rakel också, om du lovar att arbeta för mig ytterligare sju år.”

Jakob gick med på detta och när bröllopsveckan med Lea var över, gav Laban honom sin dotter Rakel till hustru. Laban gav Rakel sin slavinna Bilha som tjänsteflicka. Jakob låg också med Rakel, och han älskade henne mer än Lea. Sedan arbetade han för Laban i ytterligare sju år.

Eftersom Herren såg att Lea inte var älskad, lät han henne få barn medan Rakel inte kunde få några…

Lea blev alltså med barn och födde en son som hon gav namnet Ruben, för hon sa: ”Herren har sett mitt lidande, och nu kommer min make att älska mig.”  Hon blev snart med barn igen och födde en son till. Då sa hon: ”Herren hörde att jag inte fick någon kärlek, och han gav mig ytterligare en son.” Hon gav honom namnet Simon. Åter blev hon med barn och födde en son. Nu sa hon: ”Nu kommer väl ändå min man att hålla sig till mig, eftersom jag har gett honom tre söner.” Därför gav hon denne son namnet Levi.  Än en gång blev hon med barn och födde en son. Hon sa: ”Nu vill jag prisa Herren!” Hon gav honom namnet Juda.

/nuBibeln

Vad kan vi lära oss av berättelsen om försmådda Lea?

När jag läser om Lea finns det många kulturella inslag som känns främmande för mig. Det första är att hon erbjuds som lön för Jakobs arbete åt Laban. Det andra är den från mitt perspektiv, begränsande synen på kvinnor vid denna tid. Men ändå, mitt i allt detta talar Leas liv rätt in i vår tid och har något att lära dig och mig.

Lea var en kvinna i stort underläge, som gjorde ett val att hålla ut och lita på Gud. Lea hade ropat ut sin ångest, genom namnen på sina tre första söner. När den fjärde kom, hade hennes situation vänt från sorg till glädje. Han fick namnet Juda (prisa och tacka), och blev en naturlig ledare för Israels folk. Juda var den som räddade livet på sin bror Josef, när resten av bröderna ville döda honom. När Jakob i slutet av sitt liv samlar alla sina tolv söner för att välsigna dem, beskriver han Juda som en lejonkung. Jesus kommer sedan att födas direkt från Juda släktlinje, och är känd som lejonet av Juda stam. Vilken fantastisk frukt av en uthållig och gudfruktig kvinna!

Men inte bara Juda blir viktig, Lea själv blir omskriven som stammoder till hela Israels folk. Denna välsignelse läser man än idag över bruden, vid judiska bröllop:

Måtte Herren göra dig lika fruktsam som Rakel och Lea från vilka hela Israels folk härstammar!    /tagen från Ruts bok 4:11

Vad vi kan lära oss av Leas namn

Betydelsen av namnet Lea är lite osäker men den vanligaste tolkningen är att namnet betyder trött. Om man ser på hur hon fick kämpa för att vinna sin mans kärlek, så är det lätt att leva sig in i att hon inte bara kände sig trött – utan även uppgiven.

Vi lever i en tid när Gud även kallar kvinnor som känner sig uppgivna och trötta – att hålla ut till dess förändringen kommer. På detta sätt kan du liksom Lea vända dåliga förutsättningar i fullständig seger. Kanske är du en av dessa viktiga kvinnor, som Gud nu talar till?

Försmådda Lea – bibelreferenser:
  • Första Moseboken 29-30, 49:29-31
  • Ruts bok 4:11

*Rakel var till en början vacker och älskad, men fick kämpa med barnlöshet och sorg. Då hon stal husgudar får man väl även anta att hon var mindre gudfruktig än Lea.
Läs mer om Rakel >>
Jakob >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>