Rebecka var en stark kvinna som gick sina egna vägar. Bibeln beskriver henne som empatisk, modig, vacker och självständig. Hon lämnar sin familj och sitt land, för att gifta sig med Isak – en man hon aldrig träffat. Isak älskade Rebecka och det måste ha varit ömsesidigt, eftersom det beskrivs i Första Moseboken hur de kelade med varandra. Rebeckas liv kantas senare av både barnlöshet och konspiration, men än idag kan hon utmana dig och mig att våga ta fler risker.

 

Rebecka var både vis och vacker…

I Bibeln nämns Rebeckas namn för första gången när Abrahams tjänare (på uppmaning av sin husbonde) åker tillbaka till Abrahams släkt för att finna en fru åt löftessonen Isak. Tjänaren får syn på Rebecka när hon kommer för att hämta vatten vid brunnen. ”Det var en mycket vacker flicka”, står det att läsa i texten. Men Rebecka har ytterligare egenskaper. Hon var stark och empatisk också, vilket hon visar när hon erbjuder sig att vattna alla tjänarens kameler. En sådan handlingskraftig kvinna, visar sig vara just vad Isak behöver. ”Kanske var Rebeckas styrka avgörande för att tjänaren skulle välja henne till hustru åt sin husbondes son”, säger författaren och poeten Ylva Eggehorn.

Tjänaren anhåller om Rebeckas hand för Isaks räkning. Rebecka blir själv tillfrågad om hon vill följa med till Kanaans land för att gifta sig med Isak. Och utan att veta något om sin tilltänkta man samtycker hon. Hon lämnar hela sin familj, och strax efter första ögonkastet gifter hon sig med Isak.

Rebecka fortsätter att gå sina egna vägar. Det har Ylva Eggehorn tagit fasta på när hon arbetat med manuset till succémusikalen om Rebecka >> Berättelsen om hur Rebecka ser till att älsklingssonen Jakob får sin fars välsignelse istället för den förstfödde Esau är enligt Eggehorn, ett praktexempel på hur en stark kvinna missbrukar sin makt. Själv tror jag att det var större än så, jag tror istället att Rebecka här blev ett redskap i Guds hand. Vi ser nämligen i Bibeln många andra berättelser, om när Gud väljer ut någon annan än den världen omkring förväntat sig. Det står i Första Korinthierbrevets första kapitel:

Gud utvalde det som världen ser ner på även det som ingenting var,
för att göra till intet (förbigå) det som är någonting (som världen anser viktigt).
Detta för att ingen människa skulle kunna berömma sig (skryta) inför Gud…

I Romarbrevet 9:11 bekräftas denna tolkning. Vi läser där:  ”Redan innan de hade gjort vare sig gott eller ont – för att Guds val skulle stå fast och gärningar inte skulle betyda något, utan bara han som kallar – sades det till Rebecka: ’Den äldre ska tjäna den yngre’. ”

 

Vad kan vi lära oss av berättelsen om risktagaren Rebecka?

Rebecka kommer från det hebreiska namnet רִבְקָה (Rivqah) som förmodligen betyder förena eller knyta. En lite långsökt tolkning är att hon förenar skönhet med styrka. Ibland är det så att man inte förväntar sig att vackra kvinnor kan vara starka. Nyligen hörde jag någon säga att som vacker kvinna blir man uppvaktad av män, men nedtryckt av sina medsystrar. Starka kvinnor blir ibland ett hot för alla. Så hur ska då en kvinna vara?

Om vi just idag fokuserar på Rebeckas exempel, tror jag att hon utmanar oss att våga lite mer. Våga lämna det trygga för det okända. Våga ”ta saken i egna händer” och lyda Gud, oavsett vad konventionen säger (som Rebecka gjorde med Jakob – se Första Mosebokens tjugosjunde kapitel).

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att stå upp mot gängse norm, och ta en risk. Kanske är det nu du ska agera?

Risktagaren Rebecka – bibelreferenser:
  • Första Moseboken 22:23, 24 (hela kapitlet), 25:21-26:11, 27-28:5, 29:12, 35:8 och 49:31.
  • Romarbrevet 9:6-16

Läs mer om Isak här >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>