Enligt Mentor.se handlar mentorskap om att ge någon framtidstro. När Maria (blivande mamma till Jesus) kommer till Elisabet för att hälsa på, så gör hon allt för att uppmuntra Maria. Trots att Elisabet själv är helt uppfylld av det stora miraklet att hon vid hög ålder, nu är gravid med ett barn som ska kallas ”den som banar väg för Gud.” Elisabet är gift med en präst, men Lukas beskriver Elisabet som ”en av Arons döttrar”, vilket betyder att hon också kommer från en hedrad prästlinje. Elisabet blir mor till Johannes döparen, föregångaren till Jesus Kristus.

Berättelsen nedan är ganska lång, men väl värd sin läsning…

”När Herodes var kung i Judeen, fanns det en präst som hette Sakarias. Han tillhörde Avias avdelning bland prästerna. Också hans hustru Elisabet var en ättling till Aron. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde klanderfritt efter alla Guds bud och föreskrifter. De hade inga barn, för Elisabet kunde inte få några, och båda hade nu hunnit bli ganska gamla.

Men en dag, när Sakarias avdelning var i tjänst och han tjänstgjorde som präst inför Gud,  och man som vanligt kastat lott om vem som skulle få gå in i Guds tempel och tända rökelse, blev Sakarias utvald. Under tiden som rökelseoffret pågick stod allt folket utanför och bad. Då fick Sakarias se en ängel från Gud stå till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid den synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: ”Var inte rädd, Sakarias! Din bön har blivit hörd. Du och din hustru Elisabet ska få en son, och du ska låta honom heta Johannes. Han ska bli till glädje och lycka för dig, och många ska glädja sig över hans födelse. Johannes ska bli stor inför Herren Gud. Han ska aldrig smaka vin eller starka drycker, och han ska bli fylld av den heliga Anden redan i moderlivet. Johannes ska få många bland Israels folk att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. Johannes ska vända fädernas hjärtan till deras barn och de upproriska till ett rättfärdigt sinnelag, för att förbereda åt Gud ett folk som är berett.”

Elisabets man Sakarias blir straffad för sin otro…

Sakarias sa till ängeln: ”Hur kan jag vara säker på detta? Jag är ju en gammal man och min hustru är till åren.” Då sa ängeln: ”Jag är Gabriel, och jag står inför Gud. Jag är utsänd för att tala till dig och meddela denna glada nyhet. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän detta inträffar, eftersom du inte trodde på mina ord. De ska gå i uppfyllelse när tiden är inne.”

Utanför stod folket och väntade på att Sakarias skulle komma ut, och man började undra varför han dröjde så länge. Då han till slut kom ut, kunde han inte tala till dem, och de förstod av hans gester att han måste ha sett en syn. Sakarias förblev stum.

När Sakarias hade avslutat sin tjänstgöring, vände han tillbaka hem. Och strax efteråt blev hans hustru Elisabet med barn och höll sig undan från folk i fem månader. Hon sa:  ”Tänk vad Herren har gjort med mig. Han har sett till mig, så att jag slipper min skam bland människor.”

En ängel visar sin för Maria – blivande mamma till Jesus…

I sjätte månaden sände Gud ängeln Gabriel till staden Nasaret i Galileen, till en jungfru som hette Maria och som var trolovad med en man som hette Josef, av Davids släkt. Ängeln kom in och sa till henne: ”Gläd dig, du högt benådade! Herren är med dig!” Maria blev förskräckt och undrade vad ängeln kunde mena. Men ängeln sa: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en Son, och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfader Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt, och hans kungamakt ska aldrig ta slut.”

Då frågade Maria ängeln: ”Men hur ska detta kunna ske? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man.” Ängeln svarade: ”Den heliga Ande ska komma över dig och den Högstes kraft vila över dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds Son. Din släkting Elisabet väntar också barn, trots sin höga ålder. Hon, som man sa var steril, är nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sa: ”Jag är Herrens tjänarinna. Låt det bli som du har sagt.” Sedan lämnade ängeln henne.

Den äldre Elisabet får uppmuntra den yngre Maria …

Några dagar senare skyndade sig Maria iväg till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av den heliga Ande. Elisabet ropade högt: ”Välsignad är du bland kvinnorna, och välsignat är barnet du bär! Vilken ära för mig att modern till min Gud kommer på besök! I samma stund som jag hörde din hälsning sparkade barnet till av glädje i min mage. Lycklig är den som trodde, för vad Herren har sagt ska gå i uppfyllelse.” Maria stannade hos Elisabet i ungefär tre månader och återvände sedan hem.

Maria s lovsång:

”Jag vill hylla Herren av hela min själ!
Min ande jublar över Gud, han som räddar mig!
Han har sett till sin ringa tjänarinna.
Från den här stunden ska alla generationer prisa mig lycklig.
Han, den Mäktige, har gjort stora ting med mig.
Heligt är hans namn.
Hans barmhärtighet är stor mot dem som fruktar honom,
från generation till generation.

Marias lovsång…

Gud har utfört väldiga gärningar med sin arm
och skingrat dem som har övermodiga tankar i sina hjärtan.
Härskare störtar han från deras troner,
men de ödmjuka upphöjer han.
Han mättar de hungriga med sin godhet,
men de rika driver han tomhänta bort.
Han hjälper sin tjänare Israel
och kommer ihåg sin barmhärtighet
mot Abraham och hans ättlingar för evigt,
som han lovade våra förfäder.”

Elisabet föder Johannes Döparen – som ska bana väg för Guds son Jesus…

För Elisabet var det nu dags att föda, och hon fick en son. Hennes grannar och släktingar fick höra om Herrens stora barmhärtighet mot henne, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken. De ville kalla honom Sakarias efter hans far, men hans mor Elisabet sa: ”Nej, han ska heta Johannes.”

Då sa de: ”Det finns ju ingen annan i din släkt som heter så.” Med hjälp av tecken frågade de då fadern (Sakarias) vad han ville att pojken skulle heta. Han bad om en tavla att skriva på, och till allas förvåning skrev han: ”Han ska heta Johannes.” Och i samma stund kunde Sakarias tala igen, och han började lovprisa Gud. Alla som bodde däromkring greps av fruktan, och nyheten om vad som hade hänt spreds i hela Judeens bergsbygd. De som hörde om händelsen lade det på hjärtat och frågade sig: ”Vad ska det bli av detta barn? Guds hand var ju med honom.”

Sakarias fylldes av den heliga Anden och profeterade…

”Välsignad är Herren, Israels Gud,
för han kommer till sitt folk och återlöser det.
Han reser en mäktig räddare från sin tjänare Davids ätt,
som han för länge sedan lovade genom sina heliga profeter,
till räddning från våra fiender,
från alla som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra förfäder
och håller sitt heliga förbund,
eden han svor vår fader Abraham:

Eden Gud gav Abraham…

…att rädda oss från våra fienders hand,
så att vi får tjäna honom utan fruktan,
i helighet och rättfärdighet inför honom så länge vi lever.
Och du, mitt barn, ska kallas den Högstes profet,
för du ska gå före Herren och bana väg för honom.
Så ska hans folk veta att räddningen är här
med förlåtelse för deras synder.
För på grund av vår Guds innerliga barmhärtighet
ska en soluppgång[g] komma ner till oss från höjden
och lysa över dem som lever i mörker och dödens skugga
och leda våra steg in på fridens väg.”
Pojken växte sedan upp och blev andligt stark. Han höll till ute i ödemarken till den dag då han skulle träda fram inför Israel.”

Vad vi kan lära oss av berättelsen om väninnan Elisabet…

Det finns så mycket att lära sig av Elisabet. Det står att hon ”levde klanderfritt efter alla Guds bud och föreskrifter”. Det är nog mer än de flesta av oss kan säga. Ändå imponeras jag mer av hennes varma vänskapsrelation med den unga Maria, som var gravid med Jesus – Guds son. Tänker att vi i denna berättelse har en stark förebild på, hur äldre kvinnor kan stötta de yngre. I våra moderna sammanhang skulle vi kalla dem mentorer. Tror att detta är något som ligger på Guds hjärta i vår tid. Ber om starka vänskapsrelationer mellan unga och äldre kvinnor.

Vad vi kan lära oss av Elisabets namn…

Elisabet betyder ”Gud är min ed”. I lovsången som uttalas strax efter Johannes födsel,  refererar Sakarias till betydelsen av sin fru Elisabets namn – när han säger, ”eden han (Gud) svor vår fader Abraham”. Sonen får heta Johannes, efter en gudomlig befallning och namnet betyder ”Guds nåd eller nåd”. Av Elisabets namn kan vi lära oss att vi alltid kan lita på att Gud håller sina löften, även när vi tycker att våra omständigheter ser omöjliga ut.

Väninnan Elisabet – bibelreferenser:
  • Lukasevangeliet 1: 5-80

Läs mer om Maria >>
Läs mer om Sakarias >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>