Jag hade först bara tänkt skriva om positiva kvinnliga förebilder i Bibeln, med det känns inte riktigt hederligt. Så här är hon. Livrädderskan Mikal – den förälskade prinsessan som först hindrar den blivande kung David från att bli dödad – för att några år senare förakta honom när han dansar till Guds ära. Att stark kärlek kan bytas mot förakt känner vi nog alla till, men Mikal blir till slut ett varnande exempel på en kvinna som bryr sig för mycket om vad andra tycker.

Kung Saul hade två döttrar som hette Mikal och Merav. Mikal, som denna berättelse handlar om levde ett dramatiskt liv. I början beskrivs hon som en passionerad kvinna som gör allt för kärleken. Relationen mellan David och Mikal är både romantisk och spännande, ändå blir slutet inte bra…

Förälskelsen…

Under tiden hade dock Sauls dotter Mikal blivit kär i David och Saul blev glad när han hörde detta. ”Jag ska ge henne till honom. Här kommer ännu ett tillfälle: med henne som lockbete kan filistéerna ta honom”, tänkte han för sig själv. Men till David sa han: ”Du kan fortfarande bli min svärson, för jag tänker ge min dotter Mikal till dig.” Sedan bad Saul sina män att tala i enrum med David och låta honom förstå att kungen verkligen tyckte om honom och att de alla älskade honom och ville att han skulle acceptera kungens förslag och bli hans svärson. Men David svarade: ”Hur kan en fattig och obetydlig man som jag gifta sig med kungens dotter?”

När Sauls män rapporterade detta till kungen, sa han till dem: ”Berätta för David att den enda hemgift kungen begär är förhudarna från 100 filistéer som hämnd på sina fiender.” Men vad Saul egentligen ville var att David skulle dödas i striden.

David accepterade villkoret för att bli kungens måg och innan tidsfristen gått ut, hade han och hans män dödat 200 filistéer och överlämnat deras förhudar till kungen. Och då gav Saul sin dotter Mikal åt David.

När kungen insåg att Herren verkligen var med David och förstod att hans dotter Mikal älskade David blev han ännu mer rädd för honom. Kung Saul förblev Davids fiende för all framtid.

Attentatet…

Saul sände ut män för att bevaka Davids hus, så att de kunde döda honom på morgonen. Men Mikal, Davids hustru, varnade honom och sa: ”Om du inte ger dig av redan i natt, kommer du att bli dödad i morgon!” Sedan hjälpte hon honom ner till marken genom ett fönster och på så sätt lyckades han komma undan.

Sedan lade Mikal en avgud i hans säng, täckte över den med en filt och lade lite gethår vid huvudändan. När de utsända kom för att arrestera David, sa hon till dem att han var sjuk. Saul sa då att man skulle bära ut honom med säng och allt så att han kunde döda honom. Men när de kom för att bära ut honom, upptäckte de att det bara låg en avgud och lite gethår i sängen.

”Varför har du lurat mig och låtit min fiende fly?” sa Saul till Mikal. ”Du har låtit min fiende komma undan!”

Mikal svarade: ”Han hotade att döda mig, om jag inte hjälpte honom att komma undan.”

Föraktet…

När Herrens ark kom in i Davids stad, såg Mikal (Sauls dotter) ut genom fönstret hur kung David hoppade och dansade inför Herren, och hon föraktade honom.

Herrens ark fördes in i tältet som David hade rest och ställdes på sin plats. Sedan offrade David brännoffer och gemenskapsoffer till Herren. När David avslutat brännoffren, välsignade han folket i härskarornas Herres namn och han gav alla (både män och kvinnor) ett bröd, en dadelkaka och en druvkaka.

Sedan gick alla hem, var och en till sitt. David återvände sedan för att välsigna sin familj. Men Mikal (Sauls dotter) kom ut och mötte honom och sa föraktfullt: ”Så värdigt Israels kung betedde sig i dag! Han blottade sig för sina tjänares tjänsteflickor, som vilket simpelt slödder som helst!”

David svarade: ”Jag dansade inför Herren som har utvalt mig i stället för din far och hans släkt och gjort mig till furste över hans folk Israel. Jag ville visa min glädje i Herren, och jag kan förödmjuka mig själv ännu mer. Jag kommer ändå att bli respekterad av de tjänsteflickor du talade om!”

Mikal (Sauls dotter) blev barnlös till sin död.

Vad vi kan lära oss av berättelsen om livrädderskan Mikal…

Namnet Mikal betyder ”Vem är som Jehova?” Det är ett namn som beskriver ett beundrande erkännande av Israels Gud, något som ironiskt nog verkar vara det som Mikal förlorade när hon skämdes för Davids sätt att ära Jehova genom dans. Hon fruktade för vad de som såg på skulle tycka och tänka, och föraktade sin man.

Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor att inte låta andras åsikter styra livsval och uttryckssätt. Människofruktan ska inte påverka vare sig våra egna liv, eller vad vi kan acceptera att nära och kära gör – när de önskar leva gudfruktigt. Sluta bry dig om människors eventuella kommentarer, våga leva ut din tro!

Lyssna efter den inre rösten i ditt hjärta. Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till?

Livrädderskan Mikal – bibelreferenser:
  • Första Samuelsboken 14:49, 18:20-28, 19:11-17 och 25:44
  • Andra Samuelsboken 3:13-14, 6:16-23 och 21:8
  • Första Krönikeboken 15:29

Läs mer om kung Saul >>
Läs mer om kung David >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>