Maria från Magdala är en av de kvinnor som följde med Jesus, när han förkunnade budskapet om Guds rike. Hon hade blivit en Jesu lärjunge, efter det att han befriat henne från sju onda andar som plågat henne. Maria från Magdala kännetecknas av passion och trofasthet. När de andra lärjungarna lämnat Jesu grav, står hon ensam kvar och gråter.   Hennes hängivenhet betalar sig, och hon får förmånen att bli den första som Jesus visar sig för efter uppståndelsen. Och den första som får uppdraget att sprida evangeliet – budskapet om att Jesus är uppstånden.

Något som sticker ut med Maria från Magdala är att i nästan alla uppräkningar av kvinnor som följer Jesus, står hennes namn först. Detta brukar vara ett tecken på att personen ifråga anses viktig. De fem gånger hennes namn nämns ensamt, är alla kopplade till Jesu död och uppståndelse. Ingen annan kvinna kan jämföras med Maria från Magdala, när det kommer till hängivenhet och passion i sin relation till Jesus.

 

Efter uppståndelsen visar Jesus sig först för Maria från Magdala

Lärjungarna gick sedan hem till sig. Men Maria stod och grät utanför graven och medan hon grät, lutade hon sig in. Då fick hon se två vitklädda änglar sitta där Jesus kropp hade legat, en vid huvudändan och en vid fotändan.

Änglarna frågade henne: ”Varför gråter du, kvinna?”

Hon svarade: ”De har flyttat bort min Herre och nu vet jag inte var de har lagt honom.”

När hon hade sagt detta, vände hon sig om och fick se Jesus stå där men förstod inte att det var han.

Jesus frågade henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” Men hon trodde att det var trädgårdsmästaren och därför svarade hon: ”Om det är du som har burit bort honom, så tala om för mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom!”

Då sa Jesus till henne: ”Maria!” Och genast vände hon sig mot honom och sa: ”Rabbouni!” (hebreiska och betyder ”Mästare”).

Men Jesus sa: ”Rör inte vid mig, för jag har ännu inte återvänt till min Fader! Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska återvända till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud!”

Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och hon berättade vad han hade sagt. /nuBibeln

 

Vad kan vi lära oss av berättelsen om Maria från Magdala?

I den judiska kultur som Jesus verkade i ansågs en kvinnas ord väga lättare än mannens. Kvinnliga vittnesmål accepterades generellt sett inte i det judiska rättssamhället . Det faktum att Jesus väljer att låta Maria från Magdala – en kvinna – bli det första vittnet till hans uppståndelse är därför anmärkningsvärt. Vi kan läsa om många kyrkofäders irritation över detta val. Origenes uttryckte sin bestämda åsikt att Maria från Magdala var klart olämplig, i rollen som första vittne.

När man som kvinna läser om detta, blir man beklämd. Alla dessa män som genom tiderna försökt förtrycka kvinnor. Av berättelsen om Maria från Magdala kan vi lära oss att Jesus (och därmed Gud själv) aldrig förtrycker kvinnor – utan tvärtom ger dem framstående positioner och uppdrag.

Vad kan vi lära oss av Maria från Magdalas namn?

Maria betyder både älskad och bittert hav. Namnet Magdala kan eventuellt komma från hebreiskans ”Magdal-eder” som betyder ”Hjordens torn”,  vilket åsyftar den kulle nära Betlehem som herdarna ofta använde som utkikspunkt över de omgivande fälten. Detta skulle man kunna koppla till en profetia från Mika boks fjärde kapitel:

”Och vad dig beträffar, o hjordens torn, Sions dotters kulle, ända till dig ska det komma, ja det första herraväldet ska sannerligen komma, kungadömet som tillhör Jerusalems dotter”.  Att vara av ”Sion” innebär att äga en kunglig befattning. Med ”Sions dotter” menas således en drottning eller prinsessa, alltså en kvinna av kunglig börd. I vissa utombibliska källor framgår det att Maria från Magdala, var av kunglig börd. Säkert vet vi inte, men det är ju en intressant tanke.

Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor från alla samhällsskikt att bli passionerade lärjungar till Jesus . Att vara den som står kvar, när andra sviker. Att vara den som hängivet går ut med evangelium – det glada budskapet om frälsning för den som tror.

Kanske är du en av dessa viktiga kvinnor, som Gud nu talar till?

Bibelreferenser:
  • Matteusevangeliet 27:56, 61 och 28:1
  • Markusevangeliet 15:40, 47 och 16:1-19
  • Lukasevangeliet 8:2 och 24:10
  • Johannesevangeliet 19:25 och 20:1-18

Läs mer om Jesus >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>