Mirjam beskrivs som profetissa. Som kvinnlig ledare blir hon till inspiration för det judiska folket. Mirjam visar tidigt stort mod och framåtanda när hon gömmer spädbarnet Mose i vassen, och sedan räddar hans liv genom att se till att han blir adopterad av en egyptisk prinsessa. Mirjams starka ledaregenskaper gör också att hon i Mika bok, nämns bland de tre största ledarna i Israel. Men hennes orädda ledarskap blir också det som driver henne att leda sin bror Aron, in i kritik av Mose. För detta blev hon straffad av Gud, men även upprättad. Och just därför är hon ett bra exempel för oss idag. Det är inte hela världen om vi faller, bara vi låter Gud resa oss upp igen.

 

Uppgången…

Profetissan Mirjam, Arons syster, tog sin tamburin och de andra kvinnorna följde henne. De spelade på tamburiner och dansade. Mirjam sjöng för dem:

”Sjung till Herrens ära.
Han är högt upphöjd.
Hästar och vagnsförare
har han störtat i havet.”

Fallet…

Då började Mirjam och Aron att kritisera Mose därför att han tagit en kushitisk kvinna till hustru (det hebreiska verbet för ”kritiserade” är i feminin form, vilket gör det tydligt att det var Mirjam som ledde samtalet). De sa: ”Är det bara genom Mose som Herren har talat? Har han inte talat genom oss också?”

Herren hörde det. Mose var den mest ödmjuka människa som fanns på jorden. Herren sa genast till Mose, Aron och Mirjam: ”Gå ut alla tre till uppenbarelsetältet!” Då gick de tre dit. Herren steg ner till dem i en molnpelare och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam. De steg då fram och Gud sa:

”Hör nu mina ord!
Om det finns en profet bland er
uppenbarar jag mig själv för honom
genom syner och drömmar.
Men inte så med min tjänare Mose.
Han har förtroende här i mitt hus
och med honom talar jag ansikte mot ansikte
i klartext och inte i gåtor.
Han får se Herrens gestalt.
Hur vågar ni då kritisera min tjänare Mose?”

Straffet…

Herrens vrede brann mot dem och han lämnade dem. När molnet flyttade sig från tältet, var Mirjam alldeles snövit av spetälska. Aron vände sig mot henne och fick se hennes spetälska. Då sa Aron till Mose: ”O, min herre, straffa oss inte för den synd vi begått! Vi har handlat dåraktigt. Låt henne inte bli som ett dödfött foster som kommer halvruttet ur moderlivet!”

”Gud, jag ber dig, gör henne frisk igen!” ropade då Mose till Herren.  Och Herren sa till Mose: ”Om hennes far hade spottat henne i ansiktet, skulle hon ju ha fått bära sin skam i sju dagar. Låt henne nu hålla sig utanför lägret i sju dagar och sedan kan hon få komma tillbaka.”

Mirjam blev alltså utestängd från lägret i sju dagar. Folket väntade med att gå vidare tills hon kom tillbaka.

Upprättelsen…

Bibelns skildring tyder på att Mirjam tog till sig av tillrättavisningen, och blev upprättad som ledare. Flera hundra år senare lyfter Gud fram henne när han talar till Israel (vilket bekräftar att Herren upprättade Mirjam):

”Det var jag som förde dig ut ur Egypten
och befriade dig från slaveriet.
Jag sände Mose, Aron och Mirjam
att leda er.”

Vad vi kan lära oss av berättelsen om ledaren Mirjam…

Man är inte riktigt överens om vad namnet Mirjam betyder. Jag har hört allt ifrån rebell till önskat barn. Letar man efter synonymer till ordet rebell hittar man upprorsmakare och provokatör. Detta skulle kanske kunna passa in i sammanhanget, men tillför ändå inte så mycket.

Det jag personligen tycker är den största lärdomen från Mirjams liv, är att hon redan i unga år visade mod och ledaregenskaper – som hon uppmuntrades bejaka. Som vuxen kvinna fick hon en av de mest framträdande ledarpositionerna i hela Bibeln, och även från hennes snedsteg har vi mycket att lära.

Berättelsen om Mirjam visar att Gud lägger märke till vad hans tjänare och tjänarinnor säger till varandra och om varandra. Vi behöver alla undvika stolthet och avundsjuka, egenskaper som kan få oss att säga saker som förstör andras rykte.  Vi behöver be tillsammans med Psaltaren 141:3 ”Gud, sätt en vakt framför min mun, vakta över mina läppars dörr.”

Mirjam blev avsatt i sju dagar – men efter förbön blev hon frisk

Mirjam fick skörda frukten av sina handlingar, men efter att ha suttit i karantän (med spetälska) i sju dagar fick hon komma tillbaka till lägret. Både Aron och Mose bad att hon skulle bli frisk, och Gud svarade på bön. Folket hade henne kär och väntade in hennes återkomst, innan de gick vidare. Hon fick sedan fortsätta sitt viktiga arbete som en av Israels ledare.

Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor att inte ge upp bara för att de begår misstag. Mose och Aron gjorde också Gud upprörd under sitt ledarskap, så detta är verkligen inget unikt. Det viktiga är att vända om och bekänna när man gör fel, och sedan kasta sig i Guds stora famn. Gud söker inte efter perfekta ledare, utan efter hängivna hjärtan som älskar både Gud och sina medmänniskor. Om du som läser detta känner dig tyngd av misstag du begått i livet, är det inte dags att kasta skuldbördan och gå vidare?

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Ta emot Guds utsträckta hand, han vill upprätta dig. Idag.

Ledaren Mirjam- bibelreferenser:
  • Andra Moseboken 2:1-8, 15:20 och 21
  • Fjärde Moseboken 12:1-15, 20:1 och 26:59
  • Femte Moseboken 24:9
  • Mika 6:4

Läs mer om Mose >>
Läs mer om Aron >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>