Hulda är enligt judisk tradition en av de sju profetissorna tillsammans med Sara, Miriam, Debora, Hanna, Abigail och Ester. Bibeln beskriver hur kung Josia, trots att den kände profeten Jeremia är samtida med Hulda – väljer att fråga just Hulda om råd. Efter upptäckten av Mose lagbok under renoveringar vid Salomos tempel , sänder kung Josia sina män till Hulda för att söka Guds åsikt. Hulda anses vara en profet som är lämpad att tala Guds ord direkt till kungliga tjänstemän.

Hulda är namnet på en väl respekterad gudskvinna som inte drar sig för att förmedla Guds ord, även när budskapet är svårsmält. Här kommer berättelsen…

Prästen Hilkia och kung Josias män gick då till profetissan Hulda, hustru till Shallum som var föreståndare för klädkammaren. Hulda bodde i Jerusalem i Nya Staden. När männen talade med Hulda om innehållet i Lagboken de hittat vid tempelutgrävningarna, svarade hon dem:

”Så säger Herren, Israels Gud: ’Säg till den man (kung Josia) som skickade er till mig: Så säger Herren: Jag kommer att låta olycka drabba denna plats och dess invånare, alla de förbannelser som är skrivna i boken (de lagar som Gud gav Mose på Sinai berg) och som har lästs för kungen av Juda. Folket har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och väckt min vrede genom allt de gjort, och därför ska min vrede drabba denna plats, och den kan inte släckas.’

Säg till kungen av Juda (Josia), som skickade er hit för att fråga Herren: ’Så säger Herren, Israels Gud, om de ord du har hört: Därför att du är bedrövad i ditt inre och har ödmjukat dig inför Gud, sedan du fått höra hans ord mot denna plats och dess invånare, och du har ödmjukat dig inför mig och rivit sönder dina kläder och gråtit inför mig, därför har jag hört dig, säger Herren. Jag ska låta dig dö och bli begravd bland dina fäder i ro. Du får slippa se allt det onda som jag ska låta komma över denna plats och dess invånare.’ ”

De återvände till kungen med detta svar.  /nuBibeln

Vad vi kan lära oss av berättelsen om kungliga rådgivaren Hulda

Jag tycker att det är en så spännande detalj att Hulda var samtida med den kände profeten Jeremia, och ändå väljer kungen att söka Guds råd genom henne. Detta visar tydligt att även kvinnor som Gud kallade i Gamla Testamentet, vann stor respekt bland folket. Huldas profetiska budskap, tillsammans med högläsningen av Lagen ledde till både väckelse och reformer i landet. Vi kan verkligen låta oss inspireras av denna kvinna! Fundera över om det finns något som Gud lagt på just ditt hjärta – som nu är dags att dela med andra.

Vad vi kan lära oss av Huldas namn

Hulda חֻלְדָּה  är ett hebreiskt namn,  som man ger lite olika betydelser. Den jag tycker om är ”prydnad”, som knyter an till min uppfattning att Hulda var en prydnad i sitt sätt att låta sig vara kanal för Gud själv.  Vi lever i en tid där Gud kallar kvinnor att vara kanaler och prydnader för gudsriket, mitt i en mansdominerad värld. Kanske är du en av dessa kvinnor, som Gud nu talar till?

Kungliga rådgivaren Hulda – bibelreferenser:
  • Andra Kungaboken 22:14-20 (+23:1-3 som handlar om när kung Josia gör slut på all avgudadyrkan)
  • Andra Krönikeboken 34:22-33

Läs mer om kung Josia >>
Läs mer om Mose lag >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>