Hogla är en kvinna, som tillsammans med sina systrar gör en banbrytande insats för kvinnlig arvsrätt. Det är nog svårt för dig och mig att förstå den framåtanda, vishet och retorik som krävdes av Hogla och hennes modiga systrar. Deras begäran om en lag med arvsrätt för kvinnor, förändrade hela det omkringliggande samhället. Inte bara i deras tid utan för all framtid.

Hogla är namnet på den tredje dottern till Selofchads fem döttrar, som kämpade för sina rättigheter till sin avlidne fars egendom. Här kommer berättelsen…

Men Hefers son Selofchad, sonson till Gilead, sonsons son till Makir och sonsons sonson till Manasse, hade inte några söner. Han hade bara döttrar som hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

En dag kom Selofchads döttrar fram. Selofchad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, som tillhörde Manasses, Josefs sons släkter. Döttrarna hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. De ställde sig inför Mose, prästen Elasar, ledarna och hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet och sa:  ”Vår far dog i öknen. Han var inte med bland dem som gaddade sig samman i Korachs uppror mot Herren utan dog för sin egen synd. Men han hade inga söner. Varför ska hans namn behöva dö ut bara för att han inte har en son? Vi skulle vilja ha landområden som de andra i hans släkt.”

Gud ger Hogla och hennes systrar rätt

Mose lade fram deras sak inför Herren. Och Herren Gud svarade Mose:

”Selofchads döttrar har rätt. Ge dem land tillsammans med deras farbröder. Ge dem det område som deras far skulle ha fått. Tala till israeliterna: ’Om en man dör utan att ha någon son, så ska hans arvslott överlämnas till hans döttrar /…/  Detta ska vara en lagstadgad rätt för israeliterna, som Herren har befallt Mose.’ ” /nuBibeln

Vad vi kan lära oss av berättelsen om rättsaktivisten Hogla

Jag är mycket inspirerad av dessa fem döttrar till Selifchad. Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa tvekar inte inför att peka ut det orättvisa i situationen de hamnat i. Med stort mod argumenterar de för sin sak, och lämnar rättegången med en viktig seger – både för sig själva och sina medsystrar. Vi kan verkligen låta oss inspireras av denna berättelse! Fundera över om det finns något område i ditt liv just nu – där du behöver stå upp för dig själv.

Vad vi kan lära oss av Hoglas namn

Hogla är ett hebreiskt namn, som betyder hoppa runt i cirklar som i en boxningsring. Därför översätter vissa hennes namn rätt och slätt till boxare.  Vi lever i en tid där Gud kallar kvinnliga boxare in i ringen, för att liksom Hogla och hennes systrar vinna nya segrar. Kanske är du en av dessa kvinnor, som Gud nu talar till?

Rättsaktivisten Hogla – bibelreferenser:
  • Fjärde Moseboken 26:33, 27:1-11,  36:1-12
  • Josua 17:3

Läs mer om Josef >>
Läs mer om Moses >>
Läs mer om Manasse >>
Läs mer om prästen Elasar (engelska) >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>