Kvinnan med blödningar har i alla tider inspirerat såväl konstnärer som teologer. Hennes namn får vi inte veta, men hennes tro och handlingskraft fortsätter ständigt att inspirera nya generationer av Jesusföljare. Från tiden för den första kyrkan, ändå in i 2000-talet. En mycket spännande detalj är den parallellberättelse om Jairos dotter, som pågår samtidigt som den om kvinnan med blödningar. Jairos dotter var tolv år, kvinnan med blödningar var sjuk i tolv år. Jairos dotter blir helad genom andras tro, kvinnan med blödningar blir frisk genom sin egen tro.

 

Döende flicka och blödande kvinna…

När Jesus hade åkt tillbaka till andra sidan sjön, samlades mycket folk omkring honom. Och medan han var där på stranden, kom en synagogföreståndare som hette Jairos dit. Så fort Jairos fick syn på Jesus, föll han förtvivlad ner framför honom och sa: ”Min lilla flicka håller på att dö. Jag ber dig, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk igen.” Och Jesus gick genast med honom, följd av mycket folk som trängde på från alla håll.

I folkhopen fanns då också en kvinna, som i tolv års tid lidit av blödningar. Hon hade plågats mycket och behandlats av många läkare, men trots att hon gjort slut på allt hon ägde för att bli frisk, hade hon inte blivit bättre, utan snarare sämre. Nu hade hon hört om alla de märkliga under Jesus hade gjort. Därför trängde hon sig fram bakom honom i folksamlingen och rörde vid hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli frisk.

Kvinnan sträcker ut sin hand mot Jesus

Och så snart hon rört vid Jesus, stannade blödningen och hon kände att hon var befriad från sitt lidande.

Jesus märkte genast att det hade gått ut kraft från honom, och han vände sig om och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?” Hans efterföljare sa till honom: ”Folk tränger ju på från alla håll, självklart måste någon ha rört vid dig!” Men Jesus såg sig omkring för att få reda på vem som hade gjort det.

Kvinnan blev förskräckt eftersom hon visste vad som hade hänt med henne (enligt den judiska lagen var en kvinna med blödningar ovärdig att komma inför Gud, och alla som nuddade vid henne eller hennes kläder blev ovärdiga), men hon kom darrande fram och föll ner för Jesus och berättade hur allt hade gått till. Då sa Jesus till henne: ”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är befriad från ditt lidande.”

Medan Jesus fortfarande talade med kvinnan, kom det en budbärare från Jairos hus och meddelade pappan: ”Din flicka är död. Det är ingen idé att du stör Mästaren längre.” Men Jesus brydde sig inte om deras ord, utan sa till Jairos: ”Var inte rädd! Fortsätt bara att tro.”

 

Vad kan vi lära oss av dagens berättelse om denna fascinerande kvinna i Bibeln?

Hennes kropp hade kostat henne allt hon hade. Hon gick till läkare efter läkare men blev inte bättre, snarare sämre. Måhända började hon vänja sig vid känslan av skam, som rent fysiskt börjat ta plats under huden. Hon var nu desperat.

Personligen är jag så imponerad av hennes mod. Denna kvinna har kommit till en punkt där hon inte längre bryr sig om vad andra människor tänker och tycker. Hon gör vad som helst för att nå fram till Jesus. I mitt hjärta ber jag en stilla bön om att den tro och handlingskraft som kvinnan med blödningar hade, ska få drabba också mig. Jag ber med Markusevangeliet 9:24 ”Jag tror. Hjälp min otro!”

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att i tro sträcka ut din hand mot Jesus, och höra hans ord till dig idag ”Var inte rädd! Fortsätt bara att tro.”

Kvinnan med blödningar – bibelreferenser:
  • Markusevengeliet 5:21-36
  • Matteusevangeliet 8:28-9:1
  • Lukasevangeliet 8:26-39

Läs mer om Jairos dotter >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>