Lots hustru både fascinerar och skrämmer mig. Först gör hon allt rätt, men sedan ångrar hon sig och allt blir fel. Som straff förvandlar Gud henne till en saltstaty. Den kände judiske historikern Flavius ​​Josefus, skriver att han själv sett den saltpelare som Lots hustru omvandlas till.  Den finns att beskåda i Israel nära Döda havet, på berget Mount Sodom. Enligt judisk tradition hette Lots hustru Edith ”den som kämpar för rikedom”.  Kanske blev detta hennes fall? Hon nämns också av Jesus i Lukasevangeliet, när han förbereder sina lärjungar för de yttersta tiderna. Jesus ber dem att komma ihåg Lots hustru som en varning,  och uppmanar dem att inte vända sig bort från tron.

Lots hustru förvandlas till en saltstaty…

Det var uppror i den syndfulla staden Sodom då två änglar i huset sträckte sig ut efter Lot, drog in honom och låste dörren. Sedan förblindade änglarna de som stod utanför – unga som gamla – så att de inte kunde hitta dörren. ”Vilka släktingar har du här i staden?” frågade männen (änglarna) Lot. ”För ut dem härifrån allihop, mågar, söner, döttrar, vilka de än är. Vi ska nämligen utplåna staden. Herren har hört ett stort klagorop om stadens synd och skickat oss hit för att förgöra den.” Då gick Lot ut för att berätta detta för sina blivande svärsöner: ”Skynda er, skynda er ut ur staden, för Herren tänker förgöra den.” Men svärsönerna trodde att han bara skämtade.

Först blir hon räddad sedan dömd

Vid gryningen nästa morgon blev änglarna allt mer angelägna: ”Skynda dig”, sa de till Lot. ”Ta din hustru och dina döttrar som är här och ge dig av medan du kan, för annars kommer du att förgås med stadens synd.” När Lot fortfarande tvekade, tog männen honom och hans hustru och döttrar vid handen, eftersom Herren ville skona familjen, och förde dem i säkerhet utanför staden. Där lämnade de dem.

”Fly för livet”, sa en av änglarna till Lot ”Och se dig inte tillbaka. Stanna inte här nere på slätten, för då kommer du att förintas.” Solen var redan på väg upp över jorden, när Lot nådde fram till staden Soar . Då lät Herren eld och flammande svavel regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Gud förstörde dessa städer helt och hållet tillsammans med hela slätten och utplånade allt liv i dem, även vegetationen. Men Lots hustru såg sig om och blev förvandlad till en saltpelare…

 

Jesus berättar om Lots hustru…

Som på Noas dagar ska det också vara på Människosonens dagar. Då åt man och drack och gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och utplånade dem allihop. Likadant var det på Lots tid. Människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, ända till den dag då Lot lämnade Sodom. Då regnade eld och svavel från himlen och utplånade dem allihop. Så ska det vara när Människosonen uppenbarar sig.

Den dagen får den som är uppe på taket och har sina ägodelar inne i huset inte gå dit ner för att hämta något, och den som är ute på åkern får inte vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru! Den som försöker bevara sitt liv ska förlora det, men den som förlorar sitt liv ska bevara det.

 

Vad kan vi lära oss av dagens berättelse?

Både judar och kristna tror att Lots hustru blir förvandlad till en saltpelare, som straff för att hon inte lyder änglarnas (och därmed Guds) varning. Genom att se tillbaka på de onda och syndiga städerna Sodom och Gomorra, avslöjar hon sin hemliga längtan tillbaka till en livsstil hon lämnat.

Det står inte i Bibeln vad Lots hustru heter, men jag har personligen stort förtroende för de judiska källor som finns tillgängliga. Där står det att hon hette Edith. Namnet betyder ”den som kämpar för rikedom”, och skulle kunna symbolisera att hennes längtan efter världens lockelser var större än hennes längtan efter Gud.

Se dig inte tillbaka!

Bibeln berättar inte om hon blev helt täckt av saltet, som regnade ner tillsammans med svavlet över Sodom.  Eller, om hennes kvarlevor blir fyllda av ett saltskikt senare. Men det är intressant att hon är beskriven som en saltpelare. Det hebreiska för ”pelare” syftar på ett monument som är satt att vaka över något annat. Bilden av Lots hustru som står och vakar över Dödahavsområdet – där än i dag inget liv kan existera – är en gripande påminnelse och varning för oss alla. Vi bör inte vända tillbaka till den plats Gud räddat oss från, utan istället blicka framåt och följa Kristus vart han än leder oss.

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske har du känt en frestelse att vända tillbaka, och inte fullfölja den kallelse som Gud har lagt på ditt hjärta? Låt då Lots hustru bli det varningens finger, som ger dig en ny beslutsamhet att fullborda ditt lopp.

”Jag har kämpat min kamp väl,
jag har sprungit klart mitt lopp,
och jag har bevarat tron.”
/Aposteln Paulus

Lots hustru – bibelreferenser:
  • Första Moseboken 19:10-29
  • Lukasevangeliet 17:26-33

Läs mer om den judiske historikern Josefus >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>