Utsedd till landets vackraste kvinna, och drottning i världens största rike Persien. Låter inte det som en dröm? Att behöva sätta sitt liv på spel för att rädda sitt folk, är kanske inte riktigt lika härligt. Ester fick vara med om båda dessa saker. Dessutom fick hon en hel bok i Bibeln uppkallad efter sig.

ESTERS BOK FÖRFLYTTAR OSS till det persiska världsriket. I huvudstaden Susan (vid gränsen mellan nuvarande Iran och Irak) bor kung Ahasveros – i orientalisk pompa och ståt. Han levde mellan år 486 och 465 före Kristus, och är mer känd under sitt grekiska namn Xerxes. Mitt i denna så annorlunda tid och kultur finns också de judar som valt att leva kvar i exil. De har relativt goda yttre livsvillkor, men upplever också trycket från en omvärld som inte bryr sig om deras Gud.

Plötsligt kan dessa judar tvingas välja mellan trohet mot Gud, och lojalitet mot ledare som har gudomliga anspråk. De uppfattas som lojala samhällsmedborgare i ena stunden, som rikets fiender i den andra. I Esters bok får vi följa en sådan kris och vad som blir resultatet av den.  Karaktärerna i boken fascinerar. Den på en gång mäktige och svage kung Ahasveros, den karriärlystne Haman, den gudfruktige och orädde juden Mordokai och hans fosterdotter – den vackra och modiga Ester – som oväntat blir drottning och plötsligt ställs i en svår valsituation. Mönstret i denna spännande bok är dödshot – vändpunkt – räddning. Som en följd av dessa händelser firar man bland judarna än i dag Purimfesten, som är en glad och karnevalsliknande tillställning.

Berättelsen om hjältinnan Ester…

Ester får en tuff start i livet. Hon förlorar båda sina föräldrar, och växer upp hos sin kusin Mordokai. De är judar men bor i en av Persiens huvudstäder, Susa. Där finns också kung Ahasveros, som vid denna tid är världens mäktigaste man. Efter en konflikt med sin fru – drottning Vashti – utlyser kungen en skönhetstävling för att hitta en efterträdare. Kungen ska nu utse en ny drottning,  och man samlar därför in vackra kvinnor från hela det persiska riket. På grund av sin skönhet vinner Ester kung Ahasveros kärlek, och han kröner henne till drottning istället för Vasthi – som blir förskjuten från hovet.

Kort efter det att Ester blir drottning,  upptäcker Mordokai en sammansvärjning som går ut på att mörda kung Ahasveros. Konspiratörerna blir gripna och hängda upp på trä. Denna händelse nertecknas i en krönika, i kungens närvaro.

En tid därefter utser kung Ahasveros Haman till sin premiärminister. Haman är stolt över sin nya titel, och befaller alla att böja knä inför honom. Esters kusin Mordokai vägrar. Haman blir då ursinnig.  När han upptäcker att Mordokai är jude, planerar han att döda inte bara Mordokai – utan alla judar i hela det persiska riket. Haman får genom sin list kung Ahasveros tillåtelse att utföra denna ondskefulla plan, genom en lag som innebär att alla judar i riket ska dödas.

Drottning Ester riskerar sitt liv för folket…

Drottning Ester känner inte till Hamans lag. Så Mordokai skickar en avskrift av den och säger: ”Du måste gå och prata med kungen.” Ester svarar då: ”Man får inte gå in till kungen utan att ha blivit tillfrågad. Utan inbjudan, blir jag straffad med döden.”

När man berättar för Mordokai vad Ester sagt skickar Mordokai tillbaka ett svar till henne: ”Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan därför att du är i kungens palats. Om du nu tiger, kommer befrielse och räddning från något annat håll till judarna, men du och dina släktingar kommer att gå under. Och vem vet om du inte har blivit drottning just för en tid som denna?”

Ester sänder sitt svar tillbaka till Mordokai: ”Gå och kalla samman alla judar i Susa och fasta för min skull. Ät och drick inte under tre dagar och tre nätter. Jag och mina tjänsteflickor ska också fasta, och sedan ska jag gå in till kungen fast det är mot lagen, och om jag då går förlorad och dör så får det bli så.”

Än idag firar judar Esters mod…

Ester går till kungens förgård. Kungen får syn på henne och räcker ut sin spira. När hon går fram till honom frågar han: ”Vad har du på hjärtat, Ester?” ”Jag vill bjuda dig och Haman till en festmåltid”, svarar hon. När de senare sitter och äter  tillsammans bjuder hon in dem till en ny måltid. Under den andra måltiden frågar kungen: ”Vad kan jag göra för dig?” Ester svarar: ”Det är någon som tänker döda mig och mitt folk. Snälla, rädda oss!” Kungen utbrister då: ”Vem är det som vågar göra något sådant?” Ester svarar: ”Det är den här skurken Haman!” Ahasveros blir nu ursinnig och befaller att Haman ska dö.

Men ingen – inte ens kungen – kan ta tillbaka Hamans lag. Så kungen gör Mordokai till chef över furstarna och ger honom tillåtelse att skriva en ny lag. Den här lagen säger att judarna får försvara sig på den dag de ska dödas. Den 13:e adar besegrade judarna sina fiender, och från och med då firar de varje år en högtid – Purim – till minne av den här segern. Detta är berättelsen om den vackra och modiga Ester, som räddade hela det judiska folket från undergång…

Vad vi kan lära oss av berättelsen om hjältinnan Ester…

Av hjältinnan Ester kan vi lära oss mycket om timing och mod. Ester var satt i en speciell position för att i rätt tid, kunna göra det Gud kallat henne till. Men att följa Guds kallelse, kan komma att kräva mod. En vers som ofta citeras från Esters bok är från kapitel fyra (vers fjorton): ”Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?” Utmaningen till dig och mig idag, är att fråga oss själva vilken plats Gud satt just oss på – för en tid som denna.

Av hjältinnan Esters persiska namn kan vi lära oss att vara hoppets stjärnor i en mörk tid. Ester betyder ”en stjärna” och innebär ”lycka till”. Namnet hänvisar till ”hoppets stjärna” och ”glädjestjärnan”.  Vi lever i en tid där Gud kallar på kvinnor som vågar inta sina platser, och sprida hopp och glädje – är du en av dem?

Hjältinnan Ester – bibelreferenser:

Läs mer om Mordokai (engelska) >>
Läs mer om kung Ahasveros >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>