Tre kvinnor i Gamla Testamentet har namnet Tamar. Två av dessa utsätts för sexuella övergrepp. En av dem kämpar för sin rätt, och vinner. Det är om henne vi idag ska berätta. I en tid så olik vår egen, blir Tamar först en vante i männens händer och kastas åt sidan. Men hon reser sig, använder både sin yttre och inre skärpa – för att i slutänden bli stammoder till både kung David och Kristus själv. Tamar blir nedslagen, men ligger inte kvar – därför lever hennes minne vidare!

När Judas äldste son Er vuxit upp, ordnade Juda en hustru åt honom som hette Tamar. Men Er var en ogudaktig man, och därför dödade Herren Gud honom.

Då sa Juda till Ers bror Onan: Du måste gifta dig med din svägerska Tamar som vår lag kräver när hennes man, din bror, har dött, så att hennes söner genom dig blir din brors arvingar. Men Onan ville inte ha ett barn som inte kunde räknas som hans eget. Han gifte sig med henne men såg noga till att hans säd spilldes på marken varje gång han låg med henne, för att undvika att hon skulle få barn som skulle räknas som broderns. I Guds ögon var detta ett oförsvarligt handlande. Därför dödade Herren även honom.

Judas falska löfte

Då rådde Juda sin svärdotter Tamar att inte gifta sig omedelbart igen utan i stället återvända till sitt barndomshem och sina föräldrar och förbli änka, tills Judas yngste son Sela blivit gammal nog att gifta sig. Men egentligen ville han inte att Sela skulle göra detta, av fruktan för att Gud skulle döda honom också, precis som han hade dödat de båda andra sönerna. Tamar gjorde som hennes svärfar Juda sagt, och flyttade hem till sina föräldrar.

Efter många år dog Judas hustru. När sorgetiden var över, gick Juda och hans vän adullamiten Hira till Timna för att övervaka fårklippningen där. När någon berättade för Tamar att hennes svärfar Juda hade gått för att klippa fåren i Timna, tog hon av sig sina änkekläder och fäste en slöja framför huvudet. Hon hade vid det laget insett att hon inte skulle få tillåtelse att gifta sig med Judas son Sela, fastän han nu var fullvuxen. Förklädd på detta sätt satte hon sig vid vägen nära infarten till byn Enaim, som ligger på vägen till Timna.

Tamars listiga plott

Juda lade märke till Tamar när han gick förbi och trodde att hon var en prostituerad, eftersom hennes ansikte var beslöjat. Därför stannade han och föreslog att hon skulle ligga med honom, helt ovetande om att hon var hans egen svärdotter. Hur mycket tänker du betala mig? frågade Tamar. Jag kan skicka dig en ung get från min hjord, föreslog Juda. Och vilken pant tänker du ge mig tills du har skickat geten? frågade hon. Vad vill du ha? undrade Juda. Din signetring och vandringsstav, svarade Tamar. Han gav henne vad hon begärde. När han sedan låg med henne blev hon med barn.

Efter denna händelse klädde Tamar sig som vanligt i sina änkekläder igen. Juda bad sin vän, adullamiten Hira, att ta den unga geten till henne och att hämta tillbaka den pant som han hade gett henne, men Hira kunde inte hitta henne. Då frågade han männen i staden: Var bor den prostituerade kvinna, som brukar hålla till vid ingången till byn? Vi har aldrig haft någon yrkesprostituerad här, svarade de. Då gick Hira tillbaka till Juda och berättade att han inte kunnat hitta henne någonstans och talade om vad männen på platsen hade sagt. Låt henne få behålla sakerna! utropade Juda. Vi gjorde så gott vi kunde. Vi blir utskrattade i staden om vi går tillbaka igen.

Tamars söner blir del av Jesu släkttavla

Tre månader senare fick Juda reda på att hans svärdotter Tamar var med barn, tydligen som en följd av prostitution. För ut henne och bränn henne! ropade Juda. Men då de förde ut Tamar för att döda henne, skickade hon detta budskap till sin svärfar: Mannen som äger denna signetring och vandringsstav är far till mitt barn. Känner du igen dem? Juda erkände att de tillhörde honom och sa: Hon har mer rätt än jag, för jag vägrade hålla mitt löfte att ge henne min son Sela. Men Juda tog henne inte till hustru.

När det var dags för Tamar att föda, visade det sig att det var tvillingpojkar. Barnmorskan band en scharlakansröd tråd runt handleden på den pojke som visade sig först, men han drog tillbaka sin hand och den andre kom ut först. Var kom du ifrån, utropade hon. Därför fick han heta Peres, som betyder ’bryter fram’. Strax efteråt föddes hans bror med den scharlakansröda tråden runt handleden, och han fick namnet Sera.

Tamars förstfödde son Peres, är en del av släktlinjen som leder till Kung David och slutligen ända fram till Jesus Kristus – världens frälsare.

Vad kan vi lära oss av Kvinnorättskämpen Tamar?

När jag läser om Tamar sugs jag in i berättelsen som i en spännande film. Även om denna tids seder och bruk är främmande för mig, får just Tamars agerande en lyskraft som når ända in i min egen tid. Särskilt eftersom jag som ung, själv har erfarenhet av att blivit kastad åt sidan av män – som en smutsig vante…

Tamar försöker först infoga sig i det system hon fötts in i. Hennes förste man är så ogudaktig, att Gud själv dödar honom. Tänk dig att ha levt med en sådan man. Sedan tar enligt seden brodern Onan över henne, för att säkerställa att släkten lever vidare. Även han dödas av Gud, efter att ha praktiserat avbrutet samlag för att förhindra Tamar hennes rätt. Här ser vi ett exempel på hur Gud ser det som sker i det fördolda, och dömer även det.

När Tamar förstår att svärfadern Juda kommer att svika sitt löfte till henne, reser hon sig och kommer på ett sätt att få ut sin rätt ändå. Hennes namn betyder palm, och symboliserar det viktigaste trädet vid denna tid. På samma sätt symboliserar Tamars handlingskraft, ett viktigt exempel för dig och mig idag.

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att stå upp för din rätt, eller stödja någon annan som blivit felaktigt behandlad?

Kvinnorättskämpen Tamar – bibelreferenser:
  • Första Moseboken 38:6-30
  • Ruts bok 4:12
  • Första Krönikeboken 2:4
  • Matteusevangeliet 1:3

Läs mer om Juda  >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>