Vi vet inte mycket om Tryfaina och Tryfosa, men att de finns med i en lång lista över aposteln Paulus kvinnliga medarbetare är ändå spännande. Tidiga kristna inskriptioner på kyrkogårdar som främst är använda för kejsarens personal, innehåller dessa båda kvinnonamn. Det är därför sannolikt att Tryfaina och Tryfosa kan identifieras bland ”de heliga i Caesars hushåll”  som beskrivs i Filipperbrevet 4:22. Deras namn är karakteristiskt hedniska, och deras uppgift – som inspirerar än idag – var att tjäna Herren.

Hälsa Tryfaina och Tryfosa som arbetar med att tjäna Herren, och den kära Persis (också kvinna), som har arbetat så hårt för att tjäna Herren. /Romarbrevet 16:12

 

Vad kan vi lära oss av Paulus medarbetare Tryfaina och Tryfosa?

Den enda bibelreferens som nämner Tryfaina och Tryfosa (som man utifrån namnen tror var tvillingsystrar) är Romarbrevets sextonde kapitel.  I början av textens personliga hälsningar omnämns 26 medarbetare vid namn, det största antalet i något av Paulus brev. Anmärkningsvärt är att nio av dem är kvinnor, vilket visar på hur högt Paulus värdesätter kvinnans tjänst i församlingen. Det kan vara svårt för oss som lever på 2000-talet att förstå hur oerhört radikalt detta var för den kultur, där Paulus levde och verkade.

Jesus hade redan innan Paulus satt ett stort föredöme för sina efterföljare i att lyfta upp kvinnans värde och plats, och många bibelforskare tror att detta kan vara ett av skälen till kristendomens enorma spridning i världen. Ett glädjebudskap (evangelium) som inte bara vänder sig till halva jordens befolkning, har ju större potential att växa snabbt. Romarbrevets hälsningar från Paulus ger en fin inblick i kvinnors aktiva roll i den tidiga kyrkan.

Vad ni än gör, arbeta helhjärtat (villigt, med entusiasm), som för Herren Gud och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren den Smorde (Messias, Kristus) ni tjänar. /Kolosserbrevet 3:23 – Kärnbibeln

Tryfaina och Tryfosa är beskrivna som två medarbetare till Paulus som verkligen tjänar Herren. Trots att jag vet så oerhört lite om dessa medsystrar, blir jag inspirerad av deras överlåtelse till tjänst för Gud. Den måste ha varit speciell, eftersom Paulus nämner dem i Romarbrevet. Må min egen överlåtelse och tjänst, få likna deras…

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att arbeta helhjärtat i tjänst för Herren, och inte för människor? Då väntar en himmelsk lön!

Paulus medarbetare Tryfaina och Tryfosa – bibelreferens:
  • Romarbrevet 16:12

Läs mer om Paulus  >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>