Hagar är en modig kvinna, som kämpar för sin son och samtalar med Gud själv i öknen. Genom en ”Herrens ängel”, som talar som Gud i första person – får hon instruktioner och tröst. Både kristna, judar och muslimer ser Hagars son Ismael, som arabernas förfader. Hennes liv blir inte enkelt. Hagar tvingas gifta sig med en 86-årig man, och blir illa behandlad av sin husmor Sara. Trots dessa dåliga omständigheter, får Hagar se Guds omsorg på ett personligt och unikt sätt. 

”Abrams hustru Sara hade inte fött honom några barn. Men Sara hade en egyptisk slavinna, som hette Hagar, och så sa Sara till Abraham: ’Eftersom Herren inte har gett mig några barn, kan du ligga med min slavinna, för att jag kanske kan få barn genom henne.’ Abraham gick med på hennes förslag.

Så gav Sara, Abrahams hustru, sin egyptiska slavinna Hagar till sin man. Abraham hade då bott tio år i Kanaans land. Han låg med Hagar, och hon blev med barn. När hon förstod att hon var gravid, började hon se ner på sin husmor Sara.

Då sa Sara till Abraham: ’Allt är ditt fel! Jag gav min slavinna i din famn, men när hon blev gravid började hon se ner på mig. Må Herren döma mellan mig och dig!’ ’Slavinnan är i dina händer. Gör vad du tycker är bäst’, svarade Abraham. Då bestraffade Sara henne så att hon flydde.

Gud talar till Hagar genom formen av en ängel 

Herrens ängel fann henne vid en brunn i öknen, på vägen till Shur. Ängeln frågade: ’Hagar, Saras slavinna, var har du kommit ifrån och vart är du på väg?’ ’Jag är på flykt från min husmor Sara’, svarade Hagar. Då sa Herrens ängel: ’Gå tillbaka till din husmor och underkasta dig henne!’ Herrens ängel sa vidare: ’Jag ska göra dina ättlingar så talrika att ingen kan räkna dem.’ Och Herrens ängel sa vidare till henne:

’Du är med barn och du kommer att få en son,
som du ska kalla Ismael.
Herren har nämligen hört din klagan.
Denne din son kommer att vara som en vildåsna.
Han kommer att vara emot alla,
och alla kommer att vara emot honom.
Han ska leva öster om sina bröder.’

Hagar ger Gud ett namn – ”den Gud som ser mig”

Därefter kallade Hagar Herren som talat med henne för ’den Gud som ser mig’, eftersom hon tänkte: ’Jag har sett den som ser mig.’ Senare kallades brunnen för Beer Lachaj Roi, som betyder Den Levandes brunn, han som ser mig. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Så födde Hagar en son åt Abram, och Abram kallade honom Ismael. Abram var åttiosex år gammal när Hagar födde Ismael åt honom.

/… /

Barnet växte och blev avvant. Detta firade Abraham med en fest. Men när Sara såg att Ismael, Abrahams son med den egyptiska flickan Hagar, hånskrattade,  sa hon till Abraham: ’Driv bort denna slavinna och hennes son! Slavinnans son ska inte få dela arvet tillsammans med min son Isak.’

Detta gjorde Abraham mycket upprörd, för Ismael var ju också hans son. Men Gud sa till Abraham: ’Var inte så bekymrad över detta med Ismael och slavkvinnan. Gör som Sara säger, för det är bara Isaks efterkommande som ska räknas som dina ättlingar. Men av slavkvinnans son ska jag också göra ett folk, eftersom även han är din.’

Hagar talar åter igen med Gud i öknen 

Abraham gick därför upp tidigt följande morgon. Han gjorde i ordning mat och en lädersäck med vatten som han lyfte upp på Hagars axlar och skickade bort henne med sin son. Utan mål vandrade hon så ut i Beer Shevas öken. När vattnet tog slut, lämnade hon barnet under en buske och gick bort och satte sig en bit därifrån, på ett pilskotts avstånd. ’Jag kan inte se honom dö’, sa hon och brast ut i våldsam gråt.

Då hörde Gud pojkens gråt, och Guds ängel ropade från himlen till Hagar: ’Hagar, hur är det med dig? Var inte rädd, för Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå, hjälp upp pojken och ta väl hand om honom, för jag ska göra honom till ett stort folk.’

Sedan öppnade Gud hennes ögon och hon såg en brunn. Där fyllde hon vatten i säcken och gav den till pojken så att han fick dricka. Och Gud var med pojken, som växte upp i öknen och blev tränad i bågskytte. Han levde i Paranöknen. Där skaffade hans mor honom också en hustru från Egypten.” /nuBibeln

Vad vi kan lära oss av berättelsen om slavinnan Hagar

Hagar var enligt Bibeln slavinna hos Abrahams hustru Sara, som gav henne till sin man Abraham. Hagar födde Abrahams son Ismael, eftersom Sara var infertil. Men några år senare födde Sara sonen Isak, när hon var 90 år. Hagar och Ismael fördrevs , för att Sara inte ville att Hagars son skulle ärva tillsammans med hennes son Isak. Med denna bakgrund skulle vi ju kunna tänka att Hagar känner sig både kuvad, överkörd och förkastad. Men istället ser vi i bibeltexterna att Hagar står upp för sig själv – både inför sin husmor Sara och inför Gud. Vissa kvinnor på 2000-talet, kan också behöva lära sig att stå upp för sig själva. Låt ingen förtrycka, det som Gud själv lagt ner inom dig!

Vad vi kan lära oss av Hagars namn…

Hagar är ett egyptiskt namn, som betyder flykt. Av hennes namn kan vi lära oss att om våra omständigheter än blivit så svåra att vi tvingats fly, överger Gud oss aldrig. Vi lever i en tid där Gud ropar på kvinnor, som är på flykt undan kallelsen för deras liv. Kanske är du en av dessa kvinnor, som Gud nu talar till?

Slavinnan Hagar – bibelreferenser:
  • Första Moseboken 16:1-16
  • Första Moseboken 21:8-21
  • Galaterbrevet 4:24-25

Läs mer om Abraham >>
Läs mer om Sara >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>