Jag hade först bara tänkt skriva om positiva kvinnliga förebilder i Bibeln, med det känns inte riktigt hederligt. Så här är hon. Jezebel – kvinnan som står för avgudadyrkan, lönnmord och djävulsk förförelse. Det finns nog ingen annan kvinna i hela Bibeln som beskrivs så negativt, och vars liv slutar så våldsamt.

Jezebel (även kallad Isebel) är en hednisk kvinna, som försörjer hundratals baalsprofeter vid sitt bord . Hon är beskriven som en ond kvinna. Jezebel förföljer Guds utvalda profeter och låter lönnmörda goda människor, enbart för sin egen vinnings skull:

En gång, när Jezebel höll på att döda Herrens profeter, hade Obadja gömt hundra av dem i två grottor, femtio i varje, och försett dem med mat och vatten. Kung Ahab hade sagt till Obadja: ”Gå genom landet och sök efter källor och vattendrag för att hitta gräs, så att vi kanske kan hålla hästar och mulåsnor vid liv och slipper slakta boskap.”

Elia utmanar baalsprofeterna

”Jaså, där är du, du som dragit denna olycka över Israel”, sa Ahab när han fick se profeten Elia. ”Det är inte jag som drar olycka över Israel”, svarade Elia. ”Du och din familj har förkastat Herrens bud och följt baalsgudarna. Samla nu allt folk i Israel hos mig på berget Karmel, tillsammans med Baals fyrahundrafemtio profeter och Asheras fyrahundra profeter, som din onda fru Jezebel försörjer.”  Läs hela berättelsen här >>

Jezebels lömska plan

Kung Ahabs hustru Jezebel kom in och frågade: ”Vad är det som har fått dig på så dåligt humör? Varför äter du inte?”

Han svarade: ”Jag talade med Navot från Jisreel och bad honom sälja sin vingård till mig, eller byta den mot annan mark, men han vägrade att ge mig sin vingård.”  ”Är det så här du agerar som kung i Israel?” frågade Jezebel . ”Ät nu, och bekymra dig inte för den här saken! Jag ska ordna så att du får jisreeliten Navots vingård!” Hon skrev brev i kung Ahabs namn, satte hans sigill på dem och skickade dem till de äldste och förnämsta i staden, där Navot bodde. I breven stod det:

”Utlys fasta. Låt Navot sitta på en hedersam plats. Skaffa fram två onda män, placera dem mittemot Navot och låt dem anklaga honom för att ha förbannat Gud och kungen. För sedan bort Navot och stena honom.”

Lönnmordet

De äldste och förnämsta i Navots stad följde Jezebels instruktioner och gjorde som hon skrivit i sina brev till dem. De utlyste en fasta och placerade Navot på en framskjuten plats. Två onda män anklagade honom för att ha förbannat Gud och kungen, och man förde Navot ut ur staden och stenade honom till döds. Sedan sände de ett meddelande till Jezebel om att Navot var stenad till döds.

När Jezebel fick höra nyheten, sa hon till Ahab: ”Nu kan du ta den där vingården, som jisreeliten Navot vägrade att sälja till dig. Han är inte längre i livet. Han är död.” Då Ahab hörde att Navot var död gick han ner till vingården för att ta den i besittning.

Men då kom Herrens ord till Elia från Tishbe: ”Gå och sök upp Israels kung Ahab i Samaria. Han är vid Navots vingård och håller på att lägga beslag på den. Säg till honom: ’Så säger Herren: ”Har du både mördat en man och tagit hans arv i besittning?” Så säger Herren: ”Hundarna ska slicka i sig ditt blod, på samma plats där de alldeles nyss slickade i sig Navots blod!”

”Jaså, min fiende har hittat mig!” sa Ahab till Elia. ”Ja”, svarade Elia. ”Jag har funnit dig, för att du har sålt dig till att göra det som är ont i Herrens ögon.  ’Olycka kommer att  drabba dig, utplåna dig, och jag ska inte låta någon manlig ättling till Ahab, vare sig slav eller fri, få överleva. Jag tänker låta det gå med din familj på samma sätt som kung Jerobeams, Nevats sons, och kung Bashas, Achias sons, familjer, för du har gjort mig vred genom att locka Israel till synd.’

Jezebels plågsamma död

Herren har också talat om för mig att hundarna i Jisreel ska äta upp Jezebel. De medlemmar av Ahabs familj som dör inne i staden ska bli uppätna av hundar, och de som dör ute på landsbygden ska bli uppätna av fåglar.”

Det var ingen som hade sålt sig till ondskan så som kung Ahab och som uppmuntrades av sin hustru Jezebel  till det.”

Vad vi kan lära oss av berättelsen om lönnmörderskan Jezebel…

Även genom dåliga exempel på kvinnor i Bibeln, kan vi lära oss något. Av Jezebel kan vi lära oss att vi faktiskt kan ha en mycket negativ inverkan – på personer i nära relationer. Vi kan även se hennes liv som ett avskräckande exempel, på hur illa det kan sluta när vi sätter oss upp mot Gud själv.

Jezebel har ett namn som stämmer dåligt in på hennes karaktär, det betyder nämligen kysk, ren och fri från köttslig förbindelse.  Det enda vi kan lära oss av detta är att hon vid något tillfälle i livet valde fel väg. Kanske kunde Jezebel haft en positiv påverkan på kungen, om hon bara hade velat?

Lönnmörderskan Jezebel – bibelreferenser:
  • Första Kungaboken 16:31, 18:4-19, 19:1, 2; 21:5-25
  • Andra Kungaboken 9

Läs mer om kung Ahab >>
Läs mer om profeten Elia >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>