Jag hade först bara tänkt skriva om positiva kvinnliga förebilder i Bibeln, med det känns inte riktigt hederligt. Så här är hon. Safira. Kvinnan som tillsammans med sin man Ananias ljuger och lovar inför Gud att de skänkt pengar, som de i själva verket behållt för sig själva. Det dramatiska i berättelsen är att omedelbart efter de ljugit, faller de döda ner. Den HELIGE Ande sätter här ett varnande exempel, som får mig att rysa. Safira gav sig på att försöka lura Gud själv…

Berättelsen om Ananias och Safira är verkligen en sorglig historia. Den börjar med beskrivningen av den tidiga kyrkan i Jerusalem, en grupp troende så fyllda av den helige Ande att de var av ett hjärta och en själ. Stor kraft och nåd var över apostlarna, som predikade om den uppståndne Frälsaren. Så sammansvetsade var människornas hjärtan att de höll alla sina ägodelar löst – och villigt delade dem med fattiga, inte för att de var påtvingade utan för att de älskade varandra. De som sålde mark och hus gav av sin vinst till apostlarna, som delade ut gåvorna till de behövande.

En man som hette Ananias sålde en egendom tillsammans med sin hustru Safira. Men med sin hustrus vetskap behöll han en del av köpesumman och överlämnade resten framför apostlarna.

Allt börjar med att Safiras man ljuger…

Då sa Petrus: ”Ananias, varför har du låtit Satan fylla ditt hjärta så att du ljuger för den helige Ande och behåller en del av det du fått för din jord? Den var väl din när du ägde den, och du disponerade väl över pengarna när den var såld? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att försöka lura oss att du skänker hela summan för försäljningen? Det är inte för människor du har ljugit, utan för Gud.” När Ananias hörde dessa ord, föll han död ner på golvet och alla som hörde om händelsen blev helt förskräckta. Några yngre män kom sedan och svepte in honom och bar ut honom och begravde honom.

Sedan ljuger också Safira…

Ungefär tre timmar senare kom Ananias hustru Safira dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne då: ”Var det här hela den summa ni fick för jorden?” ”Ja”, svarade hon, ”det var det.”

Då sa Petrus: ”Hur kunde ni komma överens om att försöka lura Herrens Ande? De steg du just hör utanför dörren är stegen av de män som har begravt din man och nu ska de bära ut dig också.” I samma stund föll Safira ner framför Petrus och dog. När de unga männen kom in och fick se att Safira var död, bar de ut henne också och begravde henne bredvid hennes man. Hela församlingen, och alla andra som hörde om detta, blev mycket förskräckta.

Vad vi kan lära oss av berättelsen om säljaren Safira…

I kontrast till Barnabas och många andra som i kärlek ”lagt ner pengar vid apostlarnas fötter” (se Apostlagärningarna 4:35-36) gör ett gift par till synes samma sak. Men det är något som inte stämmer. Det ovanliga grekiska ordet nospizo som betyder att ”lägga undan för sig själv” används här och även i den grekiska översättningen av Gamla Testamentet – i berättelsen om hur Akan och hans familj försökte stjäla det som tillhörde Gud (se Josua bok 7:1-26). Berättelserna har många likheter, och båda inträffar när Gud just har påbörjat ett nytt skeende för sitt folk.

Slipade ädelstenar som används i smycken kallas för juveler, och safir är en av dessa vackra ädelstenar som namnet Safira härstammar från. Tyvärr blev Safira inte den vackra ädelsten Gud ämnat henne till, utan tillsammans med sin man försökte hon lura Gud.

Vi lever i en tid där Gud söker efter kvinnor som inte ger efter för onda påtryckningar från sina män, utan istället står upp för sanningen. Kanske är du en av dessa kvinnor, som Gud nu talar till?

Säljaren Safira – bibelreferenser:
  • Apostlagärningarna 5:1-11

Läs mer om Petrus >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>