I Romarbrevet 16:7 hälsar Paulus till sina medarbetare Andronikus och Junia, samtidigt som han säger om dem att ”de har ett gott anseende bland apostlarna”. Junia är den enda kvinnliga apostel som beskrivs i Bibeln, och många är de försök som gjorts för att radera bort henne. Men finns det då någon tvekan om att Junia skulle vara en kvinna? Erkände bibelforskaren Joseph Fitzmyer har listat sexton kristna grekiska och latinska författare från det första årtusendet, som alla beskriver Junia som en kvinna. Bland de tidigaste är vår kände Origenes, som levde ca 185–254 efter Kristus. Utöver detta finns Junia avbildad på tidiga ikonmålningar, som bevarats av den ortodoxa kyrkan. Så varför har till och med Bibel 2000, gjort om aposteln Junia till en man?

Aposteln Junia kommer tidigt i kontakt med tron på Jesus, och ansluter sig till den kristna församlingen i Jerusalem. Hon och hennes man Andronikus är verksamma med att sprida budskapet om att den utlovade Messias har kommit. Deras missionsverksamhet leder till både förföljelse och fängelsevistelser. Vid ett tillfälle sitter de båda fängslade tillsammans med Paulus. Så småningom kommer aposteln Junia och hennes man till Rom.

Den västliga kyrkan har inte bevarat några uppgifter om vad som sedan hände med aposteln Junia och Andronikus, men inom den ortodoxa kyrkan finns en tradition som berättar att de gjorde omfattande resor för att sprida evangeliet, vilket ledde till att aposteln Junia tillsammans med sin man slutligen kom att lida martyrdöden omkring år 90. Enligt historikerna blev de båda sannolikt halshuggna.

Borttappad apostel i många översättningar

Aposteln Junia var en kvinna i de svenska biblarna fram till slutet av 1800-talet. Sedan kommer det mycket plötsliga könsbytet. Det börjar 1863 i lektorernas översättning från EFS styrelse, och fortsätter under hela 1900-talet. Att en så modern översättning som Bibel 2000 väljer samma väg, har förvånat många (Svenska Folkbibeln anger Junia som kvinna).

Den bästa förklaringen till varför denna förändring sker, kan vi inte veta säkert. Mycket pekar dock på de diskussioner i kvinnofrågan, som böljade under 1900-talet. Kvinnor fick då allt fler rättigheter och många män kände sig hotade inom olika områden. Detta blir tydligt om man läser riksdagsprotokoll från denna tid.

Tidig kyrkohistoriker om versen som beskriver kvinnlig apostel…

”Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig” (Romarbrevet 16:7).

Den tidiga kyrkans fader Johannes Chrysostomos (född född 347), kommenterar detta bibelord så här:

”Att vara apostel är någonting stort. Men att vara framstående bland apostlarna – tänk bara på vilken härlig lovprisning det är! Ja, hur stor måste inte visheten hos denna kvinna ha varit, då hon till och med ansågs värdig titeln apostel” (In Ep. ad Romanos 31.2).

 

 

Vad kan vi lära oss av aposteln Junia?

Junia tillhörde den tidiga kristna kyrkans apostlar* och var med och byggde upp de kristna församlingarna, under första århundradet efter Kristus död. Hon högaktades som en kvinna med stor anseende. Inte nog med att kvinnliga apostlar inte var vanliga på den tid då Junia verkade. Många försök att radera bort henne även från moderna bibelöversättningar – har tyvärr hindrat en viktig biblisk förebild från att klart få skina.

Personligen är jag glad över att hon finns, som ett uppmuntrande exempel för dig och mig idag. När jag som ung missionär åkte till Mexiko, möttes jag till min stora förvåning av många som ville förminska min kallelse – enbart för att jag var kvinna.

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske har du av något skäl känt dig hindrad och förminskad, att tjäna Gud på det sätt du drömt om? Idag är då dagen du i gott sällskap med Junia – kan säga ett modigt JA! till Guds uppdrag för dig…

*Som Jesu apostlar räknas först och främst de tolv av lärjungarna som Jesus kallade under sitt liv på jorden. Den mest kände aposteln utanför den innersta apostlakretsen, är Paulus. Men även Andronikos och Junia räknas hit.

 

Aposteln Junia
Tidig målning av Andronikos, Athanasius och Junia.
Aposteln Junia – bibelreferenser:
  • Romarbrevet 16:7

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)

Alla kvinnorna >>
Om mig >>