Priscilla är en mycket spännande kvinna i Nya Testamentet. Hon både yrkesarbetar och undervisar, tillsammans med sin man Aquila. Vilket inte var så vanligt vid denna tid. En av lärjungarna till Jesus  (Lukas) berättar att Priscilla tillsammans med sin man, tog sig an en  judisk evangelist  som hette Apollos. Tillsammans ”undervisade de honom noggrannare om Guds väg”. Hon tjänade Gud tillsammans med sin man, och nämns sex gånger i fyra olika böcker. Priscillas namn nämns först vid fyra tillfällen. Enligt vissa bibelforskare kan detta indikera att Priscilla ansågs vara den mer framstående läraren av de två.

 

Vad vi kan lära oss av bibelläraren Priscilla…

Jag tycker att Priscilla och Aquila är en stor inspiration för oss som känner oss kallade att arbeta för Gud, tillsammans som par.  Läs mer om jämlikhet mellan man och kvinna här >>

Bibelläraren Priscillas namn betyder ”värdig eller respektabel”.  Av detta kan vi lära oss att tjäna Gud med värdighet och respekt.

Bibelläraren Priscilla – bibelreferenser:
 • Apostlagärningarna 18:2
  ”Där blev han (Paulus) bekant med en jude som hette Aquila. Han var född i Pontos men hade nyligen kommit från Italien tillsammans med sin hustru Priscilla, eftersom kejsar Claudius hade utvisat alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem…”
 • Apostlagärningarna 18:18
  ”Paulus stannade kvar en längre tid i Korinth, men sedan tog han farväl av de troende och seglade till Syrien. Med på resan hade han också Priscilla och Aquila.”
 • Apostlagärningarna 18:26
  ”Så när Priscilla och Aquila fick höra Apollos i synagogan där han med stort mod talade till folket, tog de med honom hem och undervisade honom närmare om vad Guds väg innebär.”
 • Romarbrevet 16:3
  ”Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus.”
 • 1 Korintierbrevet 16:19
  ”Församlingarna i provinsen Asien hälsar till er. Aquila och Prisca och hela den församling som möts i deras hus, hälsar hjärtligt till alla er i Herren.”
 • 2 Timotheosbrevet 4:19
  ”Hälsa Prisca och Aquila och alla som tillhör Onesiforos hus.”

Läs mer om Paulus >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>