Gud skapade man och kvinna till sin avbild. Det fanns från början jämlikhet i förhållandet mellan Adam och Eva. Ojämlikheten kom in som en förbannelse i syndafallet. Jag tror inte att ojämlikheten tillhör Guds skapelsetanke. Den brist på jämlikhet mellan könen som vi fortfarande ser idag, är inte en del av Guds plan. Till sin avbild skapade han mannen OCH kvinnan.

Det är därför inte så märkligt att Jesus, som själv inte stod under syndafallets förbannelse, mötte kvinnor på ett sätt som gick rakt emot den rådande ordningen. Han bemötte kvinnorna med respekt och värdighet. Han tilltalade kvinnan vid Sykars brunn, till lärjungarnas förvåning. En rabbin skulle inte alls tala med en kvinna offentligt – inte ens med sin egen fru.

Jesus bejakar och kallar kvinnor…

Jesus gav Maria från Magdala det ofattbara förtroendet att bli den första som vittnade om hans uppståndelse. Genom Jesu exempel och hans försoningsverk på korset, sker något helt nytt som återupprättar Guds ursprungliga tanke. I frälsningen upphäver Gud ojämlikheten mellan könen. Det är detta Paulus sammanfattar i Galaterbrevet 3:28:

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.”

Inte heller Paulus tycks alltså ha varit den hårda försvarare av patriarkatet, som många har uppfattat honom som. Han samarbetade själv med kvinnor, och gav dem förtroende. Exempel på detta är Prisca, Junia och Foibe.

De texter av Paulus som som vissa använder för att begränsa kvinnor, ska man förstå utifrån sin historiska kontext – som en förmaning i den l­okala situationen. Den engelske teologen Frederick Bruce menar att Paulus i Galaterbrevets kapitel tre, slår fast de grundläggande principerna. Frederick skriver: ”om man finner begränsningar av kvinnans tjänst på andra ställen i de paulinska texterna … så ska man förstå dessa i relation till Galaterbrevet 3:28, och inte tvärtom.”

Till sist vill jag dela med mig av mitt favoritbibelord om  jämlikhet och underordnande. Detta är Paulus övergripande råd till män och kvinnor:

”Underordna er varandra i vördnad för Kristus.” /Efesierbrevet 5:21

Jag har under åren många gånger känt mig motarbetad av människor som försökt att begränsa min tjänst inför Gud, därför att jag är kvinna. Sedan länge har jag slutat att debattera detta ämne, eftersom det bara gör mig ledsen. Till er kvinnor vill jag säga:

Till friheten har Kristus befriat er. Stå därför fasta, och låt ingen tvinga in er under slavoket igen. /Galaterbrevet 5:1

Läs mer om kvinnan vid Sykars brunn >>
Läs mer om Maria från Magdala >>
Läs mer om Prisca >>
Läs mer om Foibe >>
Läs mer om Junia >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>