Vi kan bara läsa om den samariska kvinnan i Johannesevangeliet, där hon oväntat möter Jesus vid Sykars brunn . De påbörjar ett spännande samtal som än idag är grunden, för så många av världens mest återkommande predikningar. De medeltida helgonteckningarna kallar henne Fotina. Den samariska kvinnan är den första missionären, och berättelsen om henne tas allmänt som belägg för att kristendomen är universell och öppen för alla. Berättelsen är den första där Jesus talar om sig själv som Guds son, samt är ett bra exempel på hur Jesus ofta kallar kvinnor.

Även om berättelsen nedan är ovanligt lång, vill jag ta med hela. Skälet är att det finns så många olika bottnar i samtalet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Både teologiska, själavårdande och djupt personliga. När du läser, fundera över vilka frågor som DU skulle vilja ställa till Jesus.

Det oväntade mötet…

På vägen till Galileen var Jesus tvungen att gå genom Samarien. När han mitt på dagen närmade sig staden Sykar kom han till en brunn, som ligger på den mark som Jakob gav sin son Josef. Jesus var trött av den långa vandringen, och satte sig vid brunnen.

Efter en stund kom en samarisk kvinna för att hämta vatten, och Jesus bad henne att få lite att dricka. Jesus var ensam just då för lärjungarna hade gått in till staden för att köpa mat. Kvinnan vid Sykars brunn blev förvånad över att en jude, bad en samarisk kvinna om vatten. Judarna brukade vanligtvis inte ens vilja ha något med samarier att göra.

Jesus sa nu till kvinnan: ”Om du bara visste vilken underbar gåva Gud har i beredskap åt dig, och om du anade vem jag är, skulle du i stället be mig om det vatten som leder till liv”. ”Men du har ju varken rep eller hink, sa hon. Det här är en mycket djup brunn. Varifrån ska du få det vattnet? Du är väl inte större än vår förfader Jakob? Kan du ge mig bättre vatten än det som han och hans söner och boskap tyckte så mycket om?”

Erbjudandet om levande vatten

Jesus svarade att de som dricker av det vattnet snart blir törstiga igen. ”Men det vatten jag ger dem”, sa Jesus ”blir en ständig källa som väller fram inom dem och som alltid flödar med evigt liv.” ”Herre”, sa den samariska kvinnan. ”Ge mig lite av det vattnet. Sedan behöver jag aldrig vara törstig mer, och gå den långa vägen hit ut varje dag.” ”Gå och hämta din man”, sa Jesus då till henne.

”Men jag är ju inte gift”, svarade kvinnan. ”Alldeles riktigt”, sa Jesus. ”Du har haft fem män, och du är inte gift med den man som du bor ihop med nu. Du kunde inte sagt ett sannare ord.” ”Herre”, sa den samariska kvinnan. ”Du måste vara en profet.” Sedan fortsatte hon säga:

”Säg mig hur kommer det sig att ni judar påstår att Jerusalem är den enda plats där man ska fira gudstjänst, medan vi samarier menar att det ska ske här på det berg där våra förfäder firade sina gudstjänster?”

Jesus förklarade: ”Den tid kommer när människor inte längre behöver diskutera om de ska be till Fadern här på detta berg eller i Jerusalem. Det är inte var man ber som är det viktiga, utan hur man ber. Frågan är om vår bön är andlig och äkta? För Gud är Ande. Det är så Gud vill att vi ska be. Men ni samarier vet så lite om honom, ni vet inte hur ni ska be. Men vi judar känner Gud väl, för frälsningen kommer till världen genom judarna.”

Den utlovade Messias

Kvinnan vid brunnen svarade ”Ja, jag vet att Messias ska komma en gång, den som de kallar Kristus, och när han kommer ska han förklara alltsammans för oss.” Då sa Jesus till henne: ”Det är jag som är Messias.”

Just då kom lärjungarna tillbaka. De blev förvånade när de såg att han talade med en kvinna, men ingen av dem frågade honom varför eller vad de samtalade om. Då lämnade kvinnan sin vattenkruka vid brunnen, och sprang tillbaka till staden och ropade till alla: ”Kom och träffa en man som har berättat för mig om allt vad jag har gjort! Jag undrar om inte han är Messias?”

Och folk strömmade nyfikna ut från staden för att få se Jesus. Under tiden ville lärjungarna ge Jesus någonting att äta, men han tackade nej och sa: ”Jag har mat som ni inte känner till.” Lärjungarna sa då till varandra: ”Vem har gett honom mat?” Då förklarade Jesus: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att utföra hans uppdrag. Tror ni att man börjar skörda om fyra månader, när sommaren är slut? Se er omkring. Stora fält är redan mogna och färdiga att skördas. Skördearbetarna som för människor till evigt liv ska få god lön. Vilken glädje väntar inte både den som sår och den som skördar! För det är sant att en sår och en annan skördar. Jag sänder ut er att skörda där ni inte har sått. Andra har utfört arbetet och ni får bärga skörden.”

Staden möter världens frälsare

Många människor i staden Sykar trodde nu att Jesus var Messias därför att kvinnan sagt: ”Han visste allt om mig.” När de kom till brunnen för att se Jesus bad de honom att stanna kvar hos dem. Det gjorde han också under två dagar, och det var tillräckligt för att ännu fler skulle komma till tro när de lyssnade på honom. Sedan sa folket till kvinnan:

”Nu tror vi därför att vi själva har hört honom, inte på grund av vad du berättade för oss. Jesus är verkligen världens Frälsare.”

Vad kan vi lära oss av dagens berättelse?

Dagens bibelberättelse visar att många samarier kom till tro (nästan hela stad), genom att en enda kvinna delade med sig av sin erfarenhet. Ett personligt möte med Jesus blev öppningen in till ett folk, som judarna betraktade som orena och stängda för Gud. Den samariska kvinnans vittnesbörd blev nyckeln till att nå en helt ny folkgrupp. Lärjungarna och Jesus hade som en grupp judiska män, inte kunnat gå in i staden för att sprida evangelium. Den samariska kvinnans ord blev den nyckel, som öppnade vägen för Jesus – in i en hel stad. Tänk bara på vad som kan hända, när du personligen fattar mod och berättar om vad Jesus har gjort för dig – i det sammanhang som du känner dig manad till.

Utmaningen…

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att släppa ditt brokiga förflutna, och ta ett spännande samtal med Jesus om din framtid? Låt kvinnan vid Sykars brunn inspirera dig att bryta med begränsande traditioner, och istället föra vidare det som Gud har lagt på just ditt hjärta. Våga ta språnget!

 

Den samariska kvinnan – bibelreferenser:
  • Johannesevangeliet 4:4–42

Läs mer om Bibelns samarier >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>