Två böcker i Bibeln har namn efter kvinnor, Ester och Rut. Båda böckerna beskriver äktenskap mellan en jude och en icke-jude, samt en räddningsaktion. I Ruts bok är det flera kvinnors öden som skildras. Två av de mest utsatta grupperna vid den här tiden var änkor och utlänningar. Rut är både änka och utlänning. I Ruts bok får du läsa om kärlek, genuin godhet och om trofasthet som går längre än vad som förväntas. Bakom alla små detaljer i boken anas också Guds stora frälsningsplan. Läs Ruts bok och låt dig inspireras, att satsa på systerskap och våga något nytt!

 

Lyssna på hela den spännande berättelsen…

Boken beskriver hur Gud genom Rut förbereder Kung Davids födelse. Genom hela Ruts bok löper en röd tråd som vill visa på att Gud alltid har en dold avsikt med det som sker. På flera sätt är boken fortfarande aktuell idag. Dess tema berör till exempel flyktingars situation.

Ruts bok inleds med berättelsen om hur Noomi och hennes man samt deras två söner tvingas flytta från Israel, till grannlandet Moab (nuvarande Jordanien), på grund av hungersnöden i hemlandet. Under tiden i Moab gifter sig en av Noomis söner med moabitiskan Rut. Efter att både Noomi och hennes svärdöttrar blivit änkor, följer Rut med sin svärmor Noomi när hon återvänder hem till Betlehem. Där gifter Rut efter en tid om sig med den rike Boas, och blir på detta sätt en del av Jesu släkttavla.

Lyssna här på hela berättelsen som är drygt tio minuter lång >>

 

Vad kan vi lära oss av berättelsen om modiga svärdottern Rut?

Namnet Rut  är en sammanslagning av reuth, som antingen kan vara ordet för att se,  eller ordet för vänskap – reu. Rut är ju en kvinna som lyckades att se klart och fatta rätt beslut, trots tragiska omständigheter. Men hennes liv handlar lika mycket om vänskap och systerskap. Historien om Rut och Noomi är även en vacker förebild för hur relationen mellan svärdotter och svärmor kan se ut, när den fungerar som bäst.

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att odla systerskap med någon, och tillsammans våga något nytt? Kanske er tid är nu?

Modiga svärdottern Rut – bibelreferenser:
  • Ruts bok, Matteusevangeliet 1:5

Läs mer om Flyktingen Noomi: ”Jag blev fri från min bitterhet”  >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>