Noomi och hennes man bodde från början i Betlehem. Men landet drabbas av missväxt och svält. De beslutar sig då för att fly till Moab. Hennes två söner gifter sig där med Orpa och Rut, två kvinnor som enligt den judiska traditionen var systrar och döttrar till den moabitiske kungen. Men Noomis liv vänder och slutar i tragedi, när både mannen och sönerna dör. Först blir Noomi bitter, men en dag bryter glädje fram ur sorgen. På så sätt kan Noomis liv, förmedla hopp än idag.

 

Bitterheten…

Noomi kom kom tillbaka till Betlehem efter exilen i Moab, tillsammans med sin svärdotter Rut – och hela staden blev förvånad över att få se dem.

”Kan det verkligen vara Noomi?” undrade kvinnorna.

”Kalla mig inte Noomi”, sa hon till dem. ”Kalla mig i stället Mara (Noomi betyder den lyckliga och Mara den bittra),  för den Väldige har låtit mig uppleva så mycket bitterhet. Jag gick härifrån rik och Herren har låtit mig komma tillbaka tomhänt. Varför ska ni kalla mig Noomi när Herren har vittnat mot mig och den Väldige sänt mig sådana olyckor?”

Planen…

Noomi återvände med sin moabitiska sonhustru Rut från Moab till Betlehem just när kornskörden skulle börja. Rut arbetade hela dagen  på kornfälten och samlade ihop ungefär trettio liter korn. Hon bar det till sin svärmor i staden och gav det till henne tillsammans med den mat som blivit över sedan hon själv hade ätit. Noomi undrade: ”Var har du plockat allt detta i dag? Var har du arbetat? Gud ska välsigna den som varit så vänlig mot dig!” Rut berättade då för henne vad hon hade varit med om och nämnde också att mannen hon arbetat hos den dagen hette Boas.

”Må Herren välsigna honom!” sa Noomi till sin svärdotter. ”Han har inte upphört med att visa barmhärtighet mot både levande och döda.” Och hon tillade: ”Boas står oss nära och är också en av våra återlösare (befriare). ”Ja”, sa moabitiskan Rut. ”Han har sagt åt mig att jag får gå alldeles bakom skördemännen ända tills hela skörden är bärgad.”

Noomi sa till sin svärdotter Rut: ”Det är bra, min dotter, att du går med hans tjänstekvinnor, för du skulle kunna bli antastad på någon annan åker.”
Hon stannade så kvar hos Boas tjänstekvinnor och plockade ax under hela kornskörden och sedan också under veteskörden, men hon fortsatte att bo hos sin svärmor.

Genomförandet…

En dag sa Noomi till Rut: ”Min dotter, jag vill försöka skaffa dig ro och trygghet. Boas, vår släkting vars tjänstekvinnor du varit tillsammans med, rensar korn ute på tröskplatsen i kväll. Bada och använd din bästa parfym! Ta sedan på dig dina finaste kläder och gå ner till tröskplatsen, men låt honom inte se dig förrän han har ätit och druckit. Se efter var han lägger sig och gå sedan och lyft upp täcket vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han själv att säga vad du ska göra.” ”Ja, jag ska göra precis som du säger”, svarade Rut.

”Nå, hur gick det min dotter?” frågade Noomi henne när hon kom hem. Då berättade Rut allt vad mannen gjort för henne. Hon nämnde också att han gett henne dessa sex mått korn och sagt att hon inte fick komma hem utan att ha med sig en present till sin svärmor.

Då sa Noomi till henne: ”Du kan lugnt vänta min dotter tills du får veta vad som händer. Den där mannen kommer inte att unna sig någon vila förrän han ser till att han kan gifta sig med dig. Han kommer att ordna det redan i dag.”

Upprättelsen…

Boas gick till de till stadens äldste (beslutsfattare) och sa: ”Ni har alla sett att jag i dag har köpt all Elimeleks, Kiljons och Machlons egendom av Noomi, och att jag därmed kan gifta mig med Rut, så att hon kan bli min hustru och hennes mans namn kan föras vidare, så att det inte utplånas ur hans släkt eller vår stadsport. På detta sätt blir jag deras återlösare. Ni är alla vittnen till detta.”

Boas gifte sig alltså med Rut och han låg med henne och Herren lät henne bli med barn och föda en son.

Kvinnorna i staden sa nu till Noomi: ”Lovad vare Herren som har gett dig en återlösare! Måtte han bli berömd i Israel. Han ska få dig att känna dig ung på nytt och sonen ska vara ditt stöd på ålderdomen, för han är son till din sonhustru som älskar dig och är för dig mer än sju söner.”

Noomi tog hand om barnet och grannkvinnorna sa: ”Nu har Noomi fått en son. ” Pojken fick namnet Oved och han kom senare att bli far till Jishaj, kung Davids far – och därmed stamfader till Jesus.

Vad vi kan lära oss av berättelsen om flyktingen Noomi…

Två böcker i Bibeln är namngivna efter kvinnor, Ester och Rut. Båda böckerna beskriver äktenskap mellan en jude och en icke-jude. Det finns också likheter med Jobs bok där mänskligt lidande och tragedi speglas utifrån en mans perspektiv. Här i Ruts bok är det flera kvinnors öden som skildras. Två av de mest utsatta grupperna vid den här tiden var änkor och utlänningar. Noomi är en äldre änka som varit flykting, och Rut är både änka och utlänning.

Det finns en fin typologi i de två kvinnor som är bokens huvudpersoner, judiska Noomi och moabitiska Rut. De är båda änkor och i behov av en återlösare. Rut som är en hedning, får inympas i Guds folk som ett resultat av Noomis exil. Församlingen som mestadels består av hedningar, fick komma till Gud genom att Israel gick i exil i den så kallade diasporan. Det finns en fin harmoni mellan dessa två kvinnor. Rut ersätter inte Noomi – istället blir båda kvinnorna återlösta, och de har ett så nära vänskapsband att Ruts son kallas Noomis son. Här finns inte rum för någon ersättningsteologi där församlingen ersätter Israel. Boken är en mönsterbild för Guds frälsningsplan för både judar och hedningar, som du kan läsa mer om i Romarbrevet 9-11. /Kommentar från Svenska Kärnbibeln

Det jag personligen tycker är den största lärdomen från Noomis liv (förutom typologin med Guds frälsningsplan) , är att hon säger som det är när hon drabbas av sorg och känner sig bitter. Det behöver vi också göra, ingen av oss mår bra av att kapsla in våra känslor.

Berättelsen om Noomi visar också att trots att det ibland kan kännas som att Gud helt har övergett oss, kan nya skott börja växa i sorgens mylla. Det står i Bibeln att de som sår i tårar, ska skörda med jubel. Det finns alltså hopp.

Noomi gick från att förlora allt – till nystart och nytt liv…

Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor som upplevt sorg och bitterhet, att återvända hem till källan för allt liv. Nämligen Gud. Gud kan i sin omsorg ordna så att rätt personer finns på rätt plats för dig i rätt tid, precis som för Noomi.

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Låt Gud få torka dina tårar, och så in hoppets frö i din själ. Idag.

Flyktingen Noomi – bibelreferenser:

Läs mer om Noomis svärdotter Rut >>
Läs mer om Boas som förebild till Kristus >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>