Syntyche är en av de kvinnor i Bibeln, som det inte står så mycket om.  Men trots att hon bara nämns i två verser, förstår vi att hon hade en viktig plats i det tidiga spridandet av evangelium. Syntyche var en uppskattad medarbetare till aposteln Paulus, som dock blir orolig när hon hamnar i dispyt med en annan kvinnlig evangelist (Evodia). Kyrkan har genom tiderna talat mycket om broderskap, men av Syntyche kan vi alla lära oss något om kristet systerskap.

Vi läser från Filipperbrevet 4:2-3 där Paulus säger ”Jag uppmanar Evodia (hennes namn betyder säker resa) och jag uppmanar Syntyche (som betyder trevlig bekantskap) att vara eniga i sitt arbete för Herren. Ja, och jag ber dig min käre Syzygos, hjälp dessa kvinnor eftersom de har kämpat vid min sida för evangeliets sak, tillsammans med Clement och resten av mina medarbetare, vars namn finns i livets bok”.

Det verkar som att Evodia och Syntyche hade arbetat direkt med Paulus för att sprida evangeliet över hela staden Filippi, även om det är oklart på vilket sätt. Kyrkan där hade fått sin start genom ett kvinnligt bönemöte som vi läser om i Apostlagärningarna sexton, och det är därför mycket möjligt att Evodia och Syntyche var en del av den ursprungliga gruppen där. Det enda vi med säkerhet vet är att dessa två kvinnor var på kant med varandra. Troligen var bråket en offentlig tvist, eftersom Paulus hade hört talas om oenigheten – trots att han vid denna tid satt i ett romerskt fängelse. Två kvinnor som bråkade på detta sätt skulle ha äventyrat de troendes enhet i Filippi, så det var viktigt för Paulus att ta upp ärendet i sitt brev till församlingen.

 

Vad kan vi lära oss av evangelisten Syntyche?

Det är ett känt faktum att kvinnor inte alltid lever i harmoniska systerskap med varandra, det är Syntyche och Evodia ett varnande exempel på. Det talas ofta om starka broderskap, men jag vill gärna slå ett slag för väl fungerande systerskap.

Tyvärr har jag personlig erfarenhet av kristna kvinnor som på ett både listigt och fult sätt, slagit ner mitt mod. Att på detta sätt dra ner varandra istället för att bygga upp, måste ses som motsatsen till systerskap. Men jag har också starka kvinnor i min närhet, som stödjer och uppmuntrar mig – liksom jag dem. Dessa systerskap betyder mycket för mig.

Syntyches bråk med Evodia visar att även kristna kvinnor som arbetar tillsammans i Guds rike, kan drabbas av oenighet. Det visar också hur viktigt det är att vi som systrar i Kristus – behandlar varandra med kärlek, medkänsla och tålamod. En kyrka som krigar med sig själv, riskerar att förlora sitt vittnesbörd inför utomstående.

Eftersom kyrkan består av syndare, kommer det alltid att finnas tillfällen då splittring uppstår – även kvinnor emellan. I dessa fall ger Bibeln instruktioner om hur man arbetar mot fred, och ett stärkt systerskap: ”Var alltid ödmjuka och milda, och behandla varandra med tålamod och kärlek. Sträva efter att bevara enheten i Anden genom att leva i frid med varandra”. /Efesierbrevet 4:2-3

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske är du kallad att odla systerskap med en kvinna nära dig, och uppmuntra henne att våga mer?

Evangelisten Syntyche – bibelreferenser:
  • Filipperbrevet 4:2-3

Läs mer om Paulus  >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>