Farao är orolig över den snabba ökningen av israeliter i Egypten, och beordrar därför två hebreiska barnmorskor att döda alla pojkar så snart de föds. Shifra och Pua gör uppror mot denna ogudaktiga order, och räddar på så sätt många människors liv. Det krävs både mod och övertygelse för att stå upp mot makthavare, som missbrukar sin ställning. Barnmorskorna Shifra och Pua är lysande exempel – än idag – på hur vi alltid måste lyda Gud mer än människor!

 

Barnmorskorna Shifra och Pua

Kungen i Egypten talade till de hebreiska barnmorskorna Shifra och Pua  och befallde dem att när de hjälpte de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, skulle de se efter om det var en pojke och då döda honom fast låta flickorna leva. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som kungen hade sagt. De lät även pojkarna få leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade: ”Varför gör ni så här, låter pojkarna leva?”

”De hebreiska kvinnorna är inte som de egyptiska. De är starka och föder sina barn snabbt”, svarade de honom. ”Barnmorskan hinner aldrig fram i tid.”

Gud beskyddade barnmorskorna, och folket fortsatte att föröka sig och blev allt fler. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud, gav han dem också egna familjer.

Vad vi kan lära oss av berättelsen om Shifra och Pua…

Av texten ser jag att dessa båda kvinnor var viktiga, i Guds stora berättelse. Namnet på kungen (farao) nämns inte, men de båda barnmorskornas hjältemod ger Shifra och Pua en självklar plats i den bibliska historien.

Shifra betyder ”den vackra” och Pua ”den glänsande”. Dessa båda kvinnor var vackra och glänsande juveler i Guds hand. Inga män kunde rädda dessa nyfödda barn, men två kvinnor i Guds tjänst kunde utföra just denna räddningsaktion.

Israeliterna var så många att det är troligt att Shifra och Pua var de som ansvarade över alla hebreiska barnmorskor, och det är antagligen så att deras beslut inte bara påverkade dem själva – utan en hel yrkeskår.

Personligen tycker jag att det är intressant att läsa om hur de svarar kungen (farao). De ljuger inte, men berättar heller inte allt. I Matteusevangeliet 5:37 läser vi:

”Låt ert ja vara ett ja och ert nej ett nej. Allt utöver detta är av ondo.”

Detta tolkar jag som att vi ska vaka över våra tunga. Vara tydliga, utan att säga för mycket. Något jag tänker att vi alla kan behöva träna på.

Shifra och Pua blev beskyddade när de valde Guds väg…

Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor att stå upp för det som är rättfärdigt, utan att vara rädda. Om du känner dig träffad av denna bloggpost, vill jag uppmuntra dig att stå upp för det som Gud lagt på ditt hjärta. Även om det startar ett uppror!

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Låt Gud få ge dig mod, och gör sedan din röst eller din handling hörd. Idag.

Barnmorskorna Shifra och Pua – bibelreferenser:
  • Andra Moseboken 1:15-21

 

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>