I Bibeln läser vi att Abraham efter Saras död gifte sig med en kvinna vid namn Ketura, som födde honom sex söner. Enligt berättelsen skickade Abraham (strax innan han dog) iväg Keturas barn ”österut till Östlandet.” Dessa anses inte vara en del av den judiska nationen, men är ändå mycket signifikanta. Keturas ättlingar är en viktig del i uppfyllelsen av löftet som Gud gav Abraham: ”Genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade.” Det betyder att både du och jag tillsammans med denna kvinna, får del av Abrahams välsignelse!

Människosläktet startar med Adam och Eva. Under syndafloden blir alla jordens invånare utplånade förutom Noa och hans tre söner Sem, Ham och Jafet (plus deras fruar och barn). I Första Mosebokens tionde kapitel hittar vi en lista över sjuttio ättlingar till Noa. Alla nationer i världen kan på något sätt spåra sig tillbaka till en av dessa ursprungliga sjuttio. I Jerusalems tempel offrades sjuttio tjurar varje år  – en för varje nation – vid lövhyddohögtiden ”Sukkot”.

 

Abraham gifter sig med Ketura…

Abraham skaffade sig ytterligare en hustru. Hon hette Ketura och hon födde honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans två söner hette Saba och Dedan. Dedans ättlingar var ashuréerna, letushéerna och leumméerna. Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Abraham gav allt han ägde till Isak. Han gav emellertid gåvor även till sina bihustrurs söner, medan han fortfarande levde, och skickade dem till landet i öster, bort från sin son Isak.

/nuBibeln

Vad vi kan lära oss av berättelsen om Abrahams fru Ketura

Enligt den afrikanska författaren Olaudah Equiano trodde den engelska teologen John Gill från 1700-talet att det afrikanska folket härstammade från Abraham och Ketura. Vissa tror att även indier kommer härifrån, och andra spårar greker hit. Att Keturas två barnbarn Saba och Dedan gett upphov till folken som idag bor i  Jemen och västra Saudiarabien är säkerställt, men hur resten av hennes släkts spridning ser ut är mer osäkert.

Trots att vi vet så lite om Ketura, blir jag så fascinerad av denna kvinna. Om Abrahams två andra fruar (Sara och Hagar) finns ju mycket skrivet, men Ketura förblir en doldis. Vissa teologer tror att hon är samma kvinna som Hagar, men det tror inte jag eftersom Bibeln säger om slutet av Abrahams liv att han skaffade sig YTTERLIGARE en hustru, som hette Ketura.  Om hennes tankar och känslor känner vi inte så mycket till, men trots detta blev hon en viktig del av Guds löfte att välsigna hednafolken (oss som inte är judar).

Tänk på Abraham: ”Han trodde Gud, och därför räknas han som rättfärdig.” Ni ska alltså veta, att det är de som tror som är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga genom deras tro. Därför låter han Abraham få dessa glada nyheter redan i förväg: ”Genom dig ska alla folk bli välsignade.” Därför är alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. /…/ Så ska hedningarna i Kristus Jesus få del av den välsignelse som gavs åt Abraham och vi den utlovade Anden genom tron. /Galaterbrevet 3:6-9, 14

Vad vi kan lära oss av Keturas namn

Namnet Ketura tolkar ett antal rabbiner som att det har att göra med välbehaglig lukt, parfym eller rökelse. De menar att detta speglar hennes goda gärningar som spred väldoft till alla hon mötte. Vi lever i en tid när Gud även kallar kvinnor som inte lever sina liv i rampljuset – att sprida väldoft omkring sig genom tro och goda handlingar. På detta sätt kan du liksom Ketura också göra intryck på framtida generationer. Kanske är du en av dessa viktiga kvinnor, som Gud nu talar till?

Abrahams fru Ketura – bibelreferenser:
  • Första Moseboken 25:1-6
  • Första Krönikeboken 1:32-33

Läs mer om Ketura (på engelska) >>
Abraham >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>