Lydia var troligtvis från grekisk bakgrund, då hon kom från Thyatira. Lydias omvändelse markerar början på en ny epok i Bibeln, eftersom hon anses ha vara den första europé som blev kristen. I Uppenbarelseboken upptäcker vi att det finns en kyrka i Thyatira. Paul besökte inte den staden under några av sina missionsresor, och vi har inga uppgifter om vem som kunde ha etablerat den kyrkan. Kan det vara så att Lydia är den som förde evangeliet till sin hemstad? Det är möjligt, men inte säkert. Oavsett vilket är hon en mycket viktig kvinna i Europas historia.

Gud sänder Paulus en syn som kallade honom västerut över Egeiska havet och till Makedonien, nuvarande Europa. Lydia, är den första på plats att ta emot evangelium och låta döpa sig – tillsammans med hela sitt hushåll. Hon blir startskottet för kristendomens spridning i Europa.

 

Lydia från Thyatira låter döpa sig…

Paulus fick på natten se en syn. Han såg en man från Makedonien stå där och be honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!”  Vi ville därför genast efter att Paulus haft denna syn resa över till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud kallade oss att förkunna evangeliet där.

Vi gick ombord på en båt i Troas och seglade rakt över till Samothrake och nästa dag vidare till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en romersk koloni och en av de ledande städerna i denna del av Makedonien. Där stannade vi sedan i flera dagar.

På sabbaten gick vi ut ur staden och ner till en flodstrand, där vi antog att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss ner och talade till de kvinnor som hade samlats där. En av dem hette Lydia. Hon kom från staden Thyatira och handlade med purpurtyger. Lydia var gudfruktig, och när hon nu lyssnade till oss öppnade Herren hennes hjärta, så att hon tog emot allt som Paulus sa. Hon lät sedan döpa sig tillsammans med alla i sitt hus, och efteråt bad hon: ”Nu när ni ser att jag tror på Herren, så måste ni komma och bo hos mig.” Och hon gav sig inte.

Paulus skriver till den församling som bildats efter Lydias dop…

Till alla de heliga i Kristus Jesus i Filippi, och till ledarna och tjänarna. Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er, alltid, när jag ber för er alla. Jag ber för er med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första början ända tills nu. Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er, fram till Kristus Jesus dag. /nuBibeln

 

Vad kan vi lära oss av berättelsen om affärskvinnan Lydia?

Lydia anses ha varit den första europé som övertygades av Paulus budskap om att Messias – som de judiska profeterna talat om – hade kommit.  Lydia hade ett eget hus i Filippi och även tjänstefolk. Troligen var hon änka eller ogift.  Lydias omvändelse utgjorde sannolikt grunden till den Jesustroende församling som växte fram i Filippi, och eventuellt även den i Thyatira som Jesus själv adresserar i Uppenbarelseboken 2:18.

Vad vi kan lära oss av Lydias namn

Betydelsen av namnet är osäker men förmodligen är Lydia feniciskt, och betyder ”böjning”. Att ha en böjelse för något är att ha en förkärlek som riktar sig åt ett visst håll. Lydia var gudfruktig och hade en ”böjelse” (förkärlek) till att samla människor i bön.

Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor med en böjelse för bön – att själva be men också samla andra med samma längtan. Att tacka ja till uppdraget att bli böneledare i vår värld, vårt land och vår stad. Kanske är du en av dessa viktiga kvinnor, som Gud nu talar till?

Affärskvinnan Lydia – bibelreferenser:
  • Apostlagärningarna 16:12-15, 40
  • Filipperbrevet 1:1-10

Läs mer om Paulus >>
Jesu budskap till församlingen i Thyatira (engelska) >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>