Debora är den femte domaren och statschefen i Israel. Men hon är mer än så. Hon är också profetissa, krigare och poet.  För att du ska förstå den knepiga situation som Debora kliver in i – vill jag börja med en kort bakgrund. Vi läser om Debora i Domarboken, som berättar om tretton olika domare. De har inte i första hand en rättslig funktion, som titeln skulle kunna antyda. De är militära, politiska och andliga ledare – sända av Gud – till folkets hjälp i tider av kris.

”Israel saknade ledare, tills Debora trädde fram…” /Domarboken 5:7

Efter Josua (Israels första domare), börjar den så kallade domartiden, mellan år 1375- 1050 före Kristus. Sedan följer konungatiden. Domarboken är Josuabokens motsats. Under Josuas tid var folket trogna sin Gud. Men de följande generationerna (i Domarbokens början), tar en annan väg – in i kompromiss och avfall från Gud.  De domare som kommer folket till hjälp i de sju avfallstiderna är Otniel, Ehud, Debora, Barak, Gideon, Simson och Jefta. Utöver dessa sju stora domare, nämner Domarboken också sex mindre kända domare: Samgar, Tola, Jair, Ibsan, Elon och Abdon. Det här är berättelsen om Debora:

Debora  brukade sitta vid den så kallade Deborapalmen,  i Efraims berglandskap. Dit kom israeliterna för att få hjälp att lösa sina tvister…

En dag kallade hon till sig Barak från Kedesh i Naftali och sa till honom: ”Herren, Israels Gud, befaller dig att mobilisera 10 000 man från Naftalis och Sebulons stammar. Ni ska bege er till berget Tabor och där ska ni strida och segra mot kung Javin (Israels förtryckare sedan tjugo år tillbaka) och hans armé.

”Jag ska göra det men bara om du följer med, utan dig går jag inte”, sa Barak till Debora. ”Det ska jag göra”, svarade hon. ”Jag ska gå med dig, men du kommer inte att få någon ära av ditt sätt att agera. Herren Gud ska ge Sisera i en kvinnas hand.” Debora följde sedan med Barak till Kedesh.

Debora som strategisk krigare…

När kung Javels befäl Sisera fick höra att Barak och hans män hade gått upp till berget Tabor, samlade han de 900 järnbeslagna stridsvagnarna och alla sina män och marscherade till Kishonbäcken. ”Gå”, sa Debora till Barak. ”Herren går före dig och han har redan gett Sisera i din hand”  När Barak och hans 10 000 män kom nerför Tabors sluttningar, lät Herren Sisera och hans män med stridsvagnar drabbas av en förvirring, så att han flydde från sin stridsvagn och sprang till fots. Barak och hans män förföljde armén och vagnarna ända till Haroshet Haggojim. Hela fiendehären föll för svärd och inte en enda av Siseras soldater överlevde.

Deboras profetia går i uppfyllelse ”Gud ska ge Sisera i en kvinnas hand”…

Under tiden flydde Sisera till Jaels, keniten Hevers hustrus, tält. Det fanns nämligen ett vänskapsfördrag mellan kung Javin i Hasor och dem som tillhörde Hevers familj. Jael gick ut för att möta Sisera och sa till honom: ”Kom in här, min herre, i mitt tält! Var inte rädd!” Sisera gick in i tältet och hon bredde en filt över honom. ”Kan jag få lite vatten? Jag är törstig”, bad Sisera. Men hon gav honom mjölk ur en lägel och gömde honom sedan igen under filten. ”Ställ dig i tältöppningen”, sa han till henne. ”Om någon kommer förbi och frågar om det är någon här, så säg nej.”

Strax därefter tog Jael, Hevers hustru, en vass tältplugg och en hammare och smög sig fram till Sisera medan han låg och sov helt utmattad. Jael drev pluggen genom hans tinning så hårt att den gick rakt igenom och ner i marken. Så dog Sisera, Deboras profetia gick i uppfyllelse och Israel fick fred i fyrtio år.

Fyrtio år regerar Debora i Israel…

Debora är av Efraims stam och den enda kvinna i Bibeln, som har titeln domare (shofetim). Debora regerar i 40 år. Hon är också profet, krigare och poet. Sin poetiska och musikaliska ådra, använder Debora till att skapa det som brukar kallas för Deboras segersång. Enligt Domarboken sjöngs den av henne och Barak. Deborasången anses av vissa bibelforskare vara Gamla Testamentets äldsta text, och består av hela trettio verser. Här kan du se sången i sin helhet >>

Vad vi kan lära oss av berättelsen om statschefen Debora…

Var inte rädd. Ta nya initiativ. Världen är ett slagfält med en fiende (Satan) som strövar omkring, och förföljer människors själar. Enligt Första Timotheosbrevet 6:12 och Efesierbrevet 6:10-18, är män och kvinnor uppmanade att uthålligt kämpa den goda kampen – inte sitta i kyrkan och diskutera vem som ska ha ansvaret.

Statschefen Deboras namn (på hebreiska דְבוֹרָה‎ – feminin form av דבורה ) betyder bi. Av hennes namn kan vi lära oss att vi som kvinnor är kallade av Gud, att inta huvudrollen i olika sammanhang. Vi lever i en tid där Gud kallar på kvinnliga bönekrigare, profetissor, ledare och musiker (poetiska sångare) – är du en av dem?

Statschefen Debora – bibelreferenser:
  • Domarboken kapitel 4 och 5

Läs mer om Jael (engelska) >>
Läs mer om Barak >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>