Jag hade först bara tänkt skriva om positiva kvinnliga förebilder i Bibeln, med det känns inte riktigt hederligt. Så här är hon. Kvinnan som står som en symbol för vad som kan hända, när man utnyttjar sina fysiska attribut för att få en man dit man vill. Delila är en kvinna som använder sin personliga charm, för att förstöra en man både andligt och fysiskt.  Hon utmärker sig som en av de sämsta kvinnorna i Bibeln – den kvinnliga versionen av Judas – fast i Gamla Testamentet.

Simson är nu domare i Israel. Han är välsignad av Gud, och Herrens Ande verkar genom honom på ett mäktigt sätt. Simson har en stark kallelse på sitt liv. Han är en Guds nasir från födseln, vilket innebär att han ska leva helgat och avskiljt inför Gud. Det här är berättelsen om vad som hände, när Simson möter Delila:

”Simson blev han kär i en kvinna som hette Delila och bodde vid bäcken Sorek. Filistéernas ledare gick då till henne och bad henne lura honom att avslöja vad det var som gjorde honom så stark. De ville övermanna honom och slå honom i kedjor. ”Vi ska då ge dig 1 100 siklar silver”, lovade de.

Delila förleder Simson i sängkammaren…

Delila sa till Simson: ”Tala om för mig varför du är så stark. Hur gör man för att besegra och binda dig?”  ”Om man binder mig med sju sensträngar som inte hunnit torka, blir jag lika svag som en vanlig människa”, svarade Simson. De filisteiska ledarna kom då till henne med sju färska sensträngar som inte hunnit torka och hon band honom. Några filistéer hade gömt sig i ett angränsande rum och hon ropade: ”Simson! Filistéerna är här!” Men han slet av senorna som om de varit trådar svedda av eld och hemligheten till hans styrka hade inte blivit avslöjad.

Senare sa Delila till honom: ”Du driver med mig och ljuger för mig. Nu måste du tala om för mig hur man kan binda dig.” ”Jo”, sa han. ”Om man binder mig med rep som aldrig varit använda, blir jag lika svag som andra människor.” Delila tog nya rep och band honom med dem. Också denna gång hade några män gömt sig i ett angränsande rum och Delila ropade: ”Simson! Filistéerna är här!” Men han slet sönder repen som om de varit trådar.

Delila tjatar igenom sin onda plan…

”Du har lurat mig igen och på nytt ljugit för mig,” klagade Delila. ”Tala nu om för mig hur man kan binda dig.” ”Väv in mina sju flätor i varpen till din väv,” svarade Simson. ”Plugga fast dem, så blir jag lika svag som andra människor.” När han somnat, slog hon fast dem med pluggen och ropade: ”Filistéerna är här, Simson!” Han vaknade och drog genast loss både pluggen och varpen. ”Hur kan du säga att du älskar mig på samma gång som du bedrar mig?” invände hon. ”Nu har du ljugit för mig tre gånger och inte talat om vad det är som gör att du är så stark.” Hon tjatade på honom varje dag tills han var dödstrött på henne och till slut avslöjade han hela hemligheten för henne:

”Mitt hår har aldrig blivit klippt”, sa han. ”Jag har varit en Guds nasir ända sedan min födelse. Om man rakar av mig håret, lämnar styrkan mig och jag blir lika svag som vilken annan människa som helst.” Delila insåg att han äntligen hade sagt henne sanningen och därför skickade hon efter filistéernas ledare. ”Kom en sista gång, för nu har han talat om hur det ligger till”, sa hon. De kom och hade med sig pengarna till henne. Delila såg till att Simson somnade i hennes knä och tillkallade genast en man som skar av honom hans sju flätor. Då började hon förnedra honom. Hans styrka hade lämnat honom. Då ropade hon: ”Filistéerna är här, Simson!” Simson vaknade och tänkte: ”Jag gör väl som förut. Jag skakar mig fri.” Men Simson visste inte att Herren Gud hade lämnat honom. Filistéerna tog då Simson till fånga…”

Vad vi kan lära oss av berättelsen om Förförerskan Delila…

Även genom dåliga exempel på kvinnor i Bibeln, kan vi lära oss något. Pengar bör inte vara drivkraften i våra liv, det kan uppenbarligen leda oss fel. Ärlighet är viktigt, och vi bör inte använda vår kvinnliga list till att föra män bakom ljuset. En annan lärdom man kan dra ut ur berättelsen, är att inte tjata för att få sin vilja igenom.

Delila har ett namn som vissa kvinnor kanske skulle vilja ha, det betyder nämligen ljuvligt läcker och har kopplingar till sexuell attraktion. Men på grund av de dåliga handlingar som Delila gjorde sig skyldig till, framställs nästan ingen annan kvinna i Bibeln med ett så fläckigt namn. Idag är namnet Delila mycket impopulärt.

Förförerskan Delila – bibelreferenser:
  • Domarboken 16:4-31

Läs mer om Simson >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>