Vi kan läsa om Drottningen av Saba i både Koranen och i det etiopiska nationaleposet Kebra Nagast. Gamla Testamentet är dock den tidigaste källan. Få historiska kvinnor är så mytomspunna som hon. Enligt berättelserna besöker drottningen av Saba kung Salomo i Jerusalem, för att pröva hans ryktbara visdom och överlämna rika gåvor. Vi läser i Bibeln: ”Kung Salomo gav henne allt hon önskade sig och bad om, mer än hon hade gett honom”. Detta tolkar vissa som att kung Salomo gav henne en son. De etiopiska konungarna med titeln Negus negesti härstammar enligt traditionen i rakt nedstigande led, från drottningen av Saba och kung Salomo.

 

Mötet…

När drottningen av Saba hörde ryktet om kung Salomo, kom hon till Jerusalem för att pröva honom med svåra frågor. Hon kom med en mycket stor karavan av kameler lastade med kryddor, guld i stor mängd och ädelstenar. Väl framme hos Salomo talade hon med honom om allt hon hade i tankarna. Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var för svårt för Salomo att förklara. När hon såg kung Salomos vishet och palatset han byggt, rätterna på hans bord, hovmännen som satt där, tjänarna i sina dräkter och munskänkarna som passade upp, när hon såg brännoffren han bar fram i Herrens hus, blev hon andlös av förundran.

”Din vishet överträffar allt jag hört”

Drottningen av Saba sa till kungen: ”Allt jag har hört om dig och din vishet i mitt eget land är alltså sant. Jag kunde inte tro det man berättade förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte berättat hälften för mig. Din vishet överträffar allt jag hört. Lyckliga är dina män och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till din vishet. Välsignad vare Herren, din Gud, som har funnit behag i dig och satt dig på sin tron som kung inför Herren, din Gud. I sin eviga kärlek till Israel vill han låta det bestå för evigt och har satt dig till kung över det för att du ska sörja för lag och rättfärdighet.”

Hennes gåva…

Hon gav kungen över fyra ton guld och stora mängder av olika slags kryddor och dyrbara ädelstenar. Aldrig hade man sett sådana kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo. Hirams och Salomos besättningar hämtade guld från Ofir men förde också med almugträ och ädelstenar. Kungen använde almugträet till att göra trappor till Herrens hus och kungapalatset och till att bygga harpor och lyror för sångarna. Aldrig tidigare hade man sett något sådant i Juda land.

Hans gåva…

Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade sig och bad om, mer än hon hade gett honom. Sedan återvände hon med sina tjänare tillbaka till sitt land.

 

Jesus refererar till drottningen av Saba

Jesus säger om Drottningen av Saba ”Söderns drottning ska på domens dag uppstå tillsammans med detta släkte och döma det, för hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns en som är större än Salomo”.

 

Vad kan vi lära oss av dagens berättelse om Drottningen av Saba?

När jag för många år sedan besökte Etiopien fick jag höra ytterligare en spännande berättelse om drottningen av Saba. Enligt denna tradition ska hon ha konverterat till judedom, och på grund av en dröm tagit med sig den heliga förbundsarken till Etiopien – där den finns gömd än idag.

Oavsett vad som är sant och inte sant om drottningen av Saba, är min stora lärdom från henne att hon lämnade allt för att söka visheten. Bibeln säger: ”Förkasta inte visheten, så ska den bevara dig. Älska den, så ska den beskydda dig. Vishetens begynnelse är: Sök den”. /Ordspråksboken 4:6-7

Det finns hemliga skatter av vishet att finna i Kristus…

Kolosserbrevets andra kapitel lär oss att vishetens källa är Kristus, som där kallas Guds hemlighet. Vi läser vidare ”i honom (Kristus) finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda”.  Detta lägger ytterligare en dimension till vad det innebär att söka visheten – för dig och mig idag.

Inspireras du också av drottningen av Sabas längtan efter vishet? Kanske är du då en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Kanske känner du att det är dags även för dig – att lägga allt annat åt sidan – och söka visheten?

”Ty visheten är bättre än pärlor. Allt härligt som finns går ej upp emot henne”. /Ordspråksboken 8:11

Drottningen av Saba – bibelreferenser:
  • Första Konungaboken 10:1-13
  • Andra Krönikeboken 9:1-12
  • Matteusevangeliet 12:42
  • Lukasevangeliet 11:31

Läs mer om kung Salomo – som en förebild till Kristus >>
Negus negesti – de etiopiska kungarna >>
Den gyllene förbundsarken >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>