Batseba är en kvinna som förknippas med skönhet, sexuella övergrepp och dödliga intriger. Hon går från att vara ett offer – till en upprättad kvinna med mål och mening. Men det började inte så… Vi läser från Bibeln: ”En kväll när kung David hade stigit upp från sin bädd, gick han ut på palatsets tak. Därifrån fick han se en vacker kvinna som badade. Han sände bud för att ta reda på vem hon var och fick veta att det var Batseba, dotter till Eliam och hustru till hettiten Uria. Då sände kung David några män med uppdrag att hämta henne, och han låg sedan med henne*.  Efteråt återvände hon hem. När Batseba senare upptäckte att hon var gravid, meddelade hon kung David detta.”

*=Juridisk definition av våldtäkt. ”Den som, med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt” /Brottsbalken (den centrala straffrättsliga lagen i Sverige) kapitel 6, paragraf 1.

Kung David sänder nu bud till arméns ledare Joav . Han ber honom placera Batsebas man Uria, längst fram i ledet – så att han ska stupa när fienden anfaller. Det går precis som kung David önskar, och Uria dör i striden. Efter att Batseba sörjt klart, tar kung David Batseba till sin fru. Tillsammans får de skörda frukten av kung Davids synd, och barnet som Batseba föder dör efter sju dagar. Här får vi en liten inblick i Batsebas känslor. Det står att kung David tröstar henne, genom att gå in till henne. Resultatet blir en son till, som får heta Salomo. Gud själv ger detta barn ytterligare ett namn – Jedidja – som betyder “den Gud älskar”. Salomo blir senare känd, som den visaste av alla Israels kungar.

Batseba får fem söner tillsammans med kung David…

Den första dör en vecka efter födseln, som ett Guds straff. De andra sonen som föds är Salomo, sedan kommer Shimea, Shobub och Natan.

Många år senare när kung David är döende, blir det tid för Batseba att kliva in i sin livsuppgift. En av kung Davids söner Adonia, konspirerar för att bli kung. Profeten Natan (som tidigare hade dömt David för hans synd mot Batseba och mot Gud), allierar sig nu med Batseba. Tillsammans kämpar de för att få Batsebas son Salomo krönt till kung, efter kung David. Batsebas vädjan till kungen i Första Kungaboken (1:17-21) visar på vishet, takt och framtidstro. Bara en intelligent och respekterad kvinna – som den åldrande kungen har förtroende för – kan vinna en sådan seger. Förnedring byts mot ära, och Batseba får slutligen också ett stort erkännandet – genom att vara med bland de som nämns i Matteusevangeliets första kapitel – Jesu egen släkttavla.

Vad vi kan lära oss av skönheten Batseba…

Det finns tyvärr många kvinnor som råkat ut för våldtäkt och sexuella övergrepp av olika slag. Att här få hjälp av både Gud och människor, är mycket viktigt för att man som kvinna ska kunna resa sig. Batseba hade (som vi känner till) tre starka allierade i resan från offer till upprättad – Gud själv, profeten Natan och sonen Salomo. Man ser tydligt i bibeltexten hur Salomo respekterar sin mor. Det står att ”Kung Salomo reste sig när Batseba kom in för att tala med honom. Han bugade sig för henne, satte sig sedan på sin tron och lät hämta en stol åt kungamodern, och hon satte sig på hans högra sida”  (att sitta på någons högra sida betecknade makt och en hög ställning)  /Första Kungaboken 2:19.

Skönheten Batsebas namn betyder ”Den sjunde dottern, eller dottern till en ed”. Av hennes namn kan vi lära oss att vi ibland måste kämpa, för att få det någon lovat oss (David hade genom ed lovat att hennes son Salomo skulle bli kung). Sjunde dottern är ett uttryck för fullhet, och vi kan ju hoppas att Batseba under sin livstid fick gå från sorg och tomhet till fullhet. Om inte annat kan vi ju be Gud att hjälpa oss till en sådan upprättelse… ”Skönhet är förgänglig och fägring är en vindfläkt, men prisas må en hustru  – eller singelkvinna – Mias tillägg 🙂 som fruktar Herren Gud. Må hon få njuta sina gärningars frukt. Hennes verk skola prisa henne i portarna.” /Ordspråksboken 31:30

Vägen till upprättelse…
Batseba allierar sig med profeten – säkrar så sin egen och sin sons framtid

Då frågade profeten Natan Salomos mor Batseba: ”Känner du till att Haggits son Adonia nu är kung och att vår herre David inte ens vet om det? Om du vill rädda ditt eget och din son Salomos liv, så ska du göra som jag råder dig. Du ska genast gå till kung David och fråga honom: ’Min herre och kung, har du inte med en ed lovat mig, din tjänarinna, att min son Salomo ska bli kung efter dig och sitta på din tron? Hur kan det då komma sig att Adonia nu blivit kung?’ Medan du talar med honom ska jag komma in och bekräfta allt du säger.” Batseba gick till den gamle kungen i hans rum där Avishag skötte om honom. Batseba bugade sig djupt för honom och böjde knä. David frågade henne: ”Vad önskar du?”

”Min herre och kung”, svarade hon. ”Du svor inför Herren, din Gud, och lovade mig, din tjänarinna, att min son Salomo skulle efterträda dig på tronen, men nu har Adonia blivit kung i stället utan att du ens vet om det. Han har offrat oxar, gödkalvar och en mängd får och han har bjudit alla dina söner och prästen Evjatar och Joav, överbefälhavaren för hären, men inte din tjänare Salomo. Nu är hela Israels ögon riktade mot dig, min herre och kung, för att du ska kungöra vem som ska efterträda dig på tronen. Annars kommer min son Salomo och jag att bli betraktade som brottslingar, när du min herre och kung, går bort och vilar hos dina fäder.”

Medan Batseba fortfarande talade med kungen, kom profeten Natan…

Man meddelade kungen att profeten Natan var där och Natan kom in till kungen. Han bugade sig djupt för kungen med ansiktet mot marken och frågade: ”Min herre och kung, har du utsett Adonia att bli kung efter dig?  I dag har han gått ner och offrat mängder av tjurar, gödkalvar och får. Sedan har han också bjudit kungasönerna, befälhavarna för hären och prästen Evjatar. De äter och dricker tillsammans med honom och ropar: ’Länge leve kung Adonia!’ Men mig, din tjänare, prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, och din tjänare Salomo har han inte bjudit. Har detta skett med din vetskap, kung, utan att du sagt ett ord till dina tjänare om vem som ska efterträda dig på tronen?”

”Kalla tillbaka Batseba!” sa David. Batseba kom omedelbart och gick fram till kungen igen.

Kung David gav då ett löfte under ed: ”Så sant Herren lever, han som har räddat mig från alla faror. Idag ska jag fullfölja vad jag med ed lovat inför Herren, Israels Gud. Din son Salomo ska bli kung efter mig och sitta på min tron.” Då bugade sig Batseba djupt inför honom med ansiktet mot marken. Hon sa: ”Må min herre och kung David leva i evighet.”

Skönheten Batseba – bibelreferenser:
  • Andra Samuelsboken 11:1-27 och 12:1-31
  • Första Kungaboken 1:11-31 och 2:13-24

Läs mer om Uria >>
Läs mer om kung David >>
Läs mer om profeten Natan >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>