Drottning Avia är dotter till prästen och profeten Sakarja, som levde på femhundratalet före Kristus. Avia hade inte förmånen att få en bra man. Det som står om honom i Bibeln är mycket negativt. Mannens namn är Achas.

Achas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Kung Achas gjorde inte det som var rätt i Guds ögon. Han vanhelgade templet och offrade till och med sin egen son i eld, i enlighet med de avskyvärda seder som de kringliggande folken hade. Kung Achas är i Bibeln beskriven som en avgudadyrkare.

Trots äktenskapet med en ond man, lyckas drottning Avia uppfostra en son som kom att spela en viktig roll. Hans namn är Hiskia. Om honom står det i Bibeln att ”han gjorde det som var gott och riktigt inför Herren, sin Gud” (2 Krönikeboken 31:20). När Hiskia kom till tronen gjorde han det som var rätt i Guds ögon, på samma sätt som kung David hade gjort. Inspirerad av Gud – om vilken han antagligen hade lärt sig mycket av sin mor Avia – ledde kung Hiskia folket till en mäktig omvändelse och  väckelse.

Hiskia var tjugofem år gammal när han blev kung, och han regerade i tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Avia och var Sakarjas dotter. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans förfader David hade gjort. /Andra Kungaboken 18:2

Vad vi kan lära oss av drottning Avia…

Det finns många mödrar som Avia i världen som har gudlösa män, men ändå finner kraft att fostra gudfruktiga barn. Avia måste ha varit en mycket stark kvinna, som lyckas motarbeta sin mans dåliga inflytande över sonen Hiskia. Namnet Hiskia betyder ”stark i Herren”.

Drottning Avias namn betyder ”Min far är Jehova” eller ”Guds vilja”. Av hennes namn kan vi lära oss att söka Guds vilja och lita på faderskapet hos Jehova.

Lär mig att göra din vilja,
för du är min Gud.
Låt din gode Ande leda mig på jämn mark. /Psaltaren 143:10

Drottning Avia – bibelreferenser:
  • Andra  Kungaboken 18:2
  • Andra  Krönikeboken 26:5 och 29:1

Läs mer om drottning Avias pappa Sakarja >>
Läs mer om drottning Avias son Hiskia >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>