Huruvida Rahab enbart erbjöd mat och logi, eller även sexuella tjänster är svårt att reda ut. Det beror på vilken betydelse det hebreiska grundordet för Rahabs yrke, hade vid denna tid. Om detta tvista de lärde. Oavsett vilket, är Rahab en av Bibelns mest påhittiga och modiga kvinnor. Hennes uppfinningsrikedom när hon gömde spioner under sitt tak – gav Rahab en fristad för hela familjen. Hennes orubbliga tro på Israels Gud, gav henne en oväntad plats i Jesu släkttavla!

 

Rahab gömmer två män i sitt hus…

I hemlighet sände Josua ut två spioner från Israels läger i Sittim. De skulle ta sig över floden och undersöka hur det såg ut på andra sidan, särskilt i Jeriko. De kom till ett värdshus, som drevs av en prostituerad kvinna som hette Rahab. De tänkte stanna där över natten, men någon hade informerat kungen i Jeriko om att några israeliter, som misstänktes vara spioner, hade kommit dit.

Kungen sände då bud till Rahab: Männen är spioner, som har blivit hitskickade av de israelitiska ledarna för att lista ut hur de bäst ska kunna anfalla oss. Men Rahab hade gömt männen och förklarade: De var här för ett tag sedan, men jag visste inte att de var spioner. De lämnade staden när det blev mörkt, just som stadsportarna skulle stängas, och jag vet inte vart de tog vägen. Om ni skyndar er, kan ni nog hinna ifatt dem! Men i själva verket hade hon gömt dem uppe på taket under en hög med växter som var utlagda på tork.

Kungens män gav sig iväg ända bort till Jordan för att leta efter de båda israelitiska männen, och under tiden hölls stadsportarna stängda. Men innan de båda männen hade slagit sig till ro för natten, gick Rahab upp för att samtala med dem. Jag förstår mycket väl att er Gud tänker ge er mitt land, sa hon till dem. Vi är alla rädda för er. Det räcker med att någon uttalar namnet Israel. Vi har nämligen hört hur Herren gjorde en väg genom Röda havet åt er, när ni lämnade Egypten! Och vi vet vad ni gjorde med kungarna Sihon och Og, de båda amoreiska kungarna på östra sidan Jordan, och hur ni plundrade deras land och fullständigt utrotade folket. Inte undra på att vi är rädda för er! Och när man hört sådana saker, har man inte så mycket mod kvar att man vågar börja strida mot er, för er Gud är himlens Gud och jordens Gud. Nu vill jag be er om en sak: Svär nu vid er helige Guds namn, att ni låter mig såväl som mina föräldrar och mina syskon med familjer få leva, när ni intagit Jeriko. Det är inte mer än rättvist efter allt vad jag gjort för er.

Männen gick med på förslaget och svarade: Om du inte förråder oss, lovar vi att du och din familj ska få leva. Vi ska försvara dig med våra egna liv. Eftersom hennes hus var beläget invid stadsmuren, firade hon ner dem genom fönstret med ett rep. Fly upp i bergen, sa hon till dem.Håll er gömda där i tre dagar, tills männen som är ute och letar efter er har kommit tillbaka. Sedan kan ni fortsätta.

Men innan de gav sig iväg sa männen till henne: Vi kan inte ansvara för vad som händer med dig, om du inte låter ett rött rep hänga ner från fönstret som ett tecken till oss och ser till att dina föräldrar och syskon och övriga släktingar befinner sig inne i huset. Om de ger sig ut på gatan kan vi inte ansvara för vad som händer, men vi lovar att ingen som finns i ditt hus ska dödas eller skadas. Men om du förråder oss är vi inte längre bundna vid vårt löfte. Vi är överens, svarade hon och sände iväg dem. Sedan knöt hon fast ett rött rep i fönstret och lät det hänga kvar där.

Hur blev Rahab släkt med Jesus?

När israeliterna på Guds befallning intog Jeriko, blev Rahab tillsammans med sin familj skonad, och de blev alla upptagna i Israel. I Matteusevangeliet i Nya Testamentet står det att Rahab var mor till Boas, som gifte sig med Rut (se Ruts bok).  De två fick sonen Obed, som är farfar till Kung David – Jesu förfader.

Vad kan vi lära oss av berättelsen om värdshusvärdinnan Rahab?

Rahab räknas som en av de fyra vackraste kvinnorna i judisk historia, jämte Sara, Ester och Abigail. Men det är främst för sin tro och sina modiga gärningar som hon äras i Bibeln. Gud har skapat ALLA kvinnor modiga.  Vi lever i en tid när Gud kallar kvinnor att våga göra något oväntat och kanske till och med riskfyllt.

Kanske är du en av de kvinnor, som Gud nu talar till? Vilket modigt steg i ditt liv är det dags för dig att ta? Be över det, efter det – Agera!

Värdshusvärdinnan Rahab – bibelreferenser:
  • Josua bok 2:1, 3 och 6:17-25
  • Matteusevangeliet 1:5
  • Hebreerbrevet 11:31
  • Jakabs brev 2:25

Läs mer om Josua här >>

Varma hälsningar från /Mia ♡
072- 430 99 11 (för sms)
Alla kvinnorna >>
Om mig >>